Nieuws Sociaal-Cultureel Werk


16.01.2017 | Naamswijziging departement

CJM

'Departement Cultuur, Jeugd en Media' is sinds 1 januari 2017 onze nieuwe naam. Door de overheveling van de bevoegdheid sport naar Sport.Vlaanderen was de oude departementsnaam niet langer correct.

16.01.2017 | Wetenschappelijk onderzoek naar de functie participatie

Het Departement CJM start in januari met een wetenschappelijk onderzoek naar de functie participatie zoals die momenteel wordt ingevuld binnen het Kunstendecreet. Externe onderzoekers van Karel De Groote Hogeschool gaan aan de slag met de gegevens van afgelopen structurele ronde. In dit onderzoek zal er enerzijds worden gekeken naar het soort beoordeling dat de verschillende commissies hebben gemaakt rondom de functie participatie, om dit te vergelijken met de praktijken, teksten en verwachtingen van de aanvragers die participatie hebben aangekruist. Vervolgens kijken de onderzoekers naar participatieve praktijken as such, en mogelijke criteria hiervoor of hoe de huidige criteria kunnen worden verfijnd. Dit alles moet leiden tot concrete tips, criteria en ondersteuning voor commissies en administraties die bij een volgende gelegenheid de functie participatie moeten beoordelen.

23.12.2016 | Beste wensen voor 2017 !

Traditiegetrouw sluit de Vlaamse administratie haar deuren tussen Kerstmis en Nieuwjaar. De afdeling Sociaal-Cultureel Werk zal gesloten zijn tot en met 2 januari. We wensen je alvast een sfeervol eindejaar en een gelukkig, gezond en inspiratievol 2017 !

23.12.2016 | Goedkeuring voorontwerp decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

De Vlaamse Regering heeft op 23 december het voorontwerp van decreet over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk principieel goedgekeurd. Het wil de maatschappelijke rol van het sociaal-cultureel volwassenenwerk herbevestigen en waarderen en de nadruk leggen op de historisch emancipatorische kracht met inbegrip van de aandacht voor specifieke en kwetsbare groepen in onze samenleving. Volgende stappen zijn advies inwinnen van de Strategische Advies Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) en overleg organiseren met de vakbonds- en werkgeversorganisaties.

14.12.2016 | Toekenning tweede deel VIA subsidie 2016 voor sociaal-cultureel werk

De Vlaamse Regering heeft het tweede deel van de subsidie voor 2016 voor de uitvoering van de Vlaamse intersectorale akkoorden voor de social profit- en de non-profitsectoren in het sociaal-cultureel werk toegekend. De subsidies zijn voorzien voor de uitvoering van de maatregelen koopkracht en kwaliteit. Het gaat in totaal om zo'n 11,56 miljoen euro. De subsidies zullen eind december 2016 worden uitbetaald. De organisaties ontvangen een brief met informatie over de subsidie.

Nieuws JEUGDVolg het jeugdbeleid op Twitter


27.01.2017 | Nieuwe teamverantwoordelijke lokaal jeugdbeleid

Vanaf 1 februari wordt Ann Vandenbussche de nieuwe team-verantwoordelijke van het team lokaal jeugdbeleid. Ze vervangt Els Cuisinier, die de afdeling Jeugd verlaat en een nieuwe uitdaging aangaat.

16.01.2017 | Naamswijziging departement

CJM

'Departement Cultuur, Jeugd en Media' is sinds 1 januari 2017 onze nieuwe naam. Door de overheveling van de bevoegdheid sport naar Sport.Vlaanderen was de oude departementsnaam niet langer correct.