Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

23.12.2016 | Goedkeuring voorontwerp decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

De Vlaamse Regering heeft op 23 december het voorontwerp van decreet over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk principieel goedgekeurd. Het wil de maatschappelijke rol van het sociaal-cultureel volwassenenwerk herbevestigen en waarderen en de nadruk leggen op de historisch emancipatorische kracht met inbegrip van de aandacht voor specifieke en kwetsbare groepen in onze samenleving. Volgende stappen zijn advies inwinnen van de Strategische Advies Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) en overleg organiseren met de vakbonds- en werkgeversorganisaties.

17.11.2016 | Cinemaximiliaan bekroond met Vlaamse Cultuurprijs Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk 2015

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft vandaag de Vlaamse Cultuurprijs Sociaal-Cultureel volwassenenwerk 2015 uitgereikt aan Cinemaximiliaan. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden en een bronzen kunstwerk. De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse Trefdag van Socius.

Cinemaximiliaan is een pop-upcinema voor en door mensen op de vlucht. Dit project werd op initiatief van Gwendolyn Lootens en Gawan Fagard opgericht naar aanleiding van de vluchtelingencrisis in 2015. De naam verwijst naar het Maximiliaanpark in de Brusselse Noordwijk waar op dat moment meer dan duizend mensen verbleven in afwachting van registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil.

Inmiddels is Cinemaximiliaan doorgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie die filmvertoningen, debatten, optredens en uitstappen organiseert in opvangcentra voor vluchtelingen, culturele instellingen en bij mensen thuis. Kortom, Cinemaximiliaan creëert ontmoetingsplaatsen, of zoals de oprichters het verwoorden: "een 'woonkamer' die nooit te klein is, waar altijd tijd is voor nieuwe mensen, ideeën en initiatieven."

Lees het volledige bericht (PDF).

17.11.2016 | Save the date : Fris je kennis over SISCA op

De afdeling Sociaal-Cultureel Werk organiseert opnieuw infosessies over het gegevensregistratiesysteem SISCA (Sector Informatie Sociaal-Cultureel volwassenenwerk en Amateurkunsten) voor alle organisaties uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk en alle amateurkunstenorganisaties.

Wie zijn kennis over SISCA wil opfrissen of meer uitleg wil over de voornaamste wijzigingen, is welkom op dinsdagvoormiddag 17 januari of donderdagnamiddag 19 januari 2017. Noteer alvast één van deze data in je agenda. De sessies staan open voor alle gebruikers van SISCA en worden niet opgesplitst per werksoort. Meer informatie en de uitnodiging om in te schrijven volgt begin januari 2017.