Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Gesubsidieerde organisaties

Amateurkunstenaars of groepen kunnen voor hun deelname aan een internationaal evenement in het buitenland of voor de organisatie van een internationaal evenement in Vlaanderen een projectsubsidie krijgen.

Daarnaast worden ook aanvragen voor een tussenkomst in buitenlandse reiskosten naar aanleiding van internationale festivals en wedstrijden gesubsidieerd.