Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Contact


Coördinator

Andy Vandervoort
[t] 02 553 42 17
[e] Andy Vandervoort
(andy.vandervoort[at]cjsm.vlaanderen.be)

Andy Vandervoort


Contactpersoon voor het gemeentelijk cultuurbeleid, bibliotheken, cultuurcentra en Brussel

Lynn Moerenhout
[t] 02 553 41 26
[e] Lynn Moerenhout
(lynn.moerenhout[at]cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Arenberggebouw, 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Lynn Moerenhout
Contactpersoon voor intergemeentelijke samenwerking cultuurcommunicatie

Yves De Backer
[t] 02 553 41 79
[e] Yves De Backer
(yvesb.debacker[at]cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Arenberggebouw, 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Yves De Backer
Contactpersoon voor vzw's met bijzondere opdracht

Hilde Billiet
[t] 02 553 68 14
[e] Hilde Billiet
(hilde.billiet[at]cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Arenberggebouw, 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Hilde Billiet
Contactpersoon voor vzw's met bijzondere opdracht

Marita Creyelman
[t] 02 553 68 54
[e] Marita Creyelman
(marita.creyelman[at]cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Arenberggebouw, 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Marita Creyelman
Contactpersoon voor de lokale netwerken personen in armoede

Katia De Vos
[t] 02 553 41 97
[e] Katia De Vos
(katia.devos[at]cjsm.vlaanderen.be)

Katia De Vos


Contactpersoon i.v.m. uitbetaling subsidies

Claudine De Baets
[t] 02 553 42 28
[e] Claudine De Baets
(claudine.debaets[at]cjsm.vlaanderen.be)

Claudine De Baets
Contactpersoon i.v.m. uitbetaling subsidies

Marina Roels
[t] 02 553 42 31
[e] Marina Roels
(marina.roels[at]cjsm.vlaanderen.be)

Marina Roels