Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Subsidievoorwaarden

Op 15 november 2008 trad het decreet betreffende de ondersteuning van circuskunsten in Vlaanderen in werking. Sindsdien spreken we eenvoudigweg van het Circusdecreet.

Dit decreet biedt heel wat organisaties en artiesten de kans om mooie, kwalitatieve projecten op touw te zetten. Door de creatie van een apart subsidiekanaal voor de Vlaamse circuswereld maakt de Vlaamse overheid voor velen hun gedroomde circusproject of circusopleiding tot een realiteit.

Vlaanderen wil hiermee het Vlaamse circus weer op de kaart zetten: zowel nationaal als internationaal.

Dit decreet blijft in voege tot …..31 december 2020, dDaarna treedt het nieuwe decreet, dat werd goedgekeurd op …1 maart 2019 (+ link) in werking. In de slotbepalingen, hoofdstuk 9, van het nieuwe decreet zijn enkele artikels opgenomen die nu al hun impact hebben.


Op basis van het Circusdecreet kan je subsidie aanvragen voor volgende initiatieven: Alle aanvragen worden voorgelegd aan een beoordelingscommissie:

Creatie van circuskunstproductie

 • Wie kan subsidie krijgen?

 • Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • Belangrijke bepalingen


Wie kan subsidie krijgen?

 • natuurlijke personen: subsidie is beperkt tot maximaal € 5 000
 • rechtspersonen: subsidie kan hoger zijn dan € 5 000

Hoe verloopt de subsidieprocedure?

indienen advies beoordelingscommissie beslissing minister
 • uiterlijk 1 april
 • uiterlijk 15 mei
 • uiterlijk 15 juni
 • uiterlijk 1 oktober
 • uiterlijk 15 november
 • uiterlijk 15 december
 • Concrete informatie over de wijze waarop je deze subsidie aanvraagt, vind je in de rubriek Circus in Vlaanderen > In te dienen.


  Belangrijke criteria waarop de aanvraag wordt beoordeeld

  • de (artistieke) kwaliteit van de beoogde creatie
  • mate waarin één of meerdere circusdisciplines aanwezig zijn: acrobatie, evenwichtskunsten, jonglerie, clownerie, goochelkunst, dressuur, circustheater
  • mate waarin de creatie zich richt naar een breed en divers publiek
  • kwaliteit van eventuele vorige producties
  • vooruitzichten op spreiding van de creatie
  • vernieuwing op vlak van circuskunsten
  • haalbaarheid van de aanvraag op vlak van financiëring, timing, praktische en artistieke organisatie
  • betrokkenheid van de indiener bij de circussector in Vlaanderen
  • de volledigheid van het aanvraagdossier/aanvraagformulier

  Spreiding van een circuskunstproductie via een nomadische circustournee

  • Wie kan subsidie krijgen?

  • Hoe verloopt de subsidieprocedure?

  • Belangrijke bepalingen


  wie kan subsidie krijgen?
  • rechtspersonen (geen natuurlijke personen)

  Hoe verloopt de subsidieprocedure?

  indienen advies beoordelingscommissie beslissing minister
 • uiterlijk 1 oktober
 • uiterlijk 15 november
 • uiterlijk 15 december
 • voorschot saldo
 • 80%
 • 20%
 • na ondertekening subsidiebesluit
 • na goedkeuring afrekening
 • Concrete informatie over de wijze waarop je deze subsidie aanvraagt, vind je in de rubriek Circus in Vlaanderen > In te dienen.

  Belangrijke criteria waarop de aanvraag wordt beoordeeld

  • de (artistieke) kwaliteit van de voorstelling waarmee men op tournee gaat
  • mate waarin één of meerdere circusdisciplines aanwezig zijn: acrobatie, evenwichtskunsten, jonglerie, clownerie, goochelkunst, dressuur, circustheater
  • het nomadisch karakter van de tournee: het zich verplaatsen met een mobiele accommodatie van speelplek naar speelplek
  • kwaliteit van eventuele vorige nomadische tournees
  • vooruitzichten op spreiding van de tournee (speelplekken) in Vlaanderen en Brussel
  • haalbaarheid van de aanvraag op vlak van financiering, timing, praktische en artistieke organisatie
  • betrokkenheid van de indiener bij de circussector in Vlaanderen
  • de volledigheid van het aanvraagdossier/aanvraagformulier

  Organisatie van circusfestival

  • Wie kan subsidie krijgen?

  • Hoe verloopt de subsidieprocedure?

  • Belangrijke bepalingen


  Wie kan subsidie krijgen?

  rechtspersonen (geen natuurlijke personen).

  Hoe verloopt de subsidieprocedure?

  indienen advies commissie beslissing minister afsluiten beheersovereenkomst duur overeenkomst
 • uiterlijk 1 april
 • uiterljik 15 juli
 • uiterlijk 15 september
 • voor 15 december
 • 1 tot 5 jaar

 • voorschotten saldo
 • 22,5%
 • 10%
 • elk kwartaal
 • voor 1 juli van het volgende jaar
 • Concrete informatie over de wijze waarop je deze subsidie aanvraagt, vind je in rubriek Circus in Vlaanderen > In te dienen

  Belangrijke criteria waarop de aanvraag wordt beoordeeld

  • originaliteit en artisticiteit
  • bijdrage aan en impact op ontwikkeling en vernieuwing van circuskunsten
  • mate waarin één of meerdere circusdisciplines in het festivalprogramma zijn opgenomen: acrobatie, evenwichtskunsten, jonglerie, clownerie, goochelkunst, dressuur, circustheater
  • haalbaarheid van de aanvraag op vlak van financiëring, timing, praktische en artistieke organisatie
  • vooruitzichten op (publieks)bereik en impact van het festival
  • Vlaamse en internationale uitstraling van het festivalprogramma
  • aanwezigheid van Vlaamse én internationaal gereputeerde circuskunstproducties
  • betrokkenheid van de aanvrager bij de circussector in en buiten Vlaanderen
  • rol als actief netwerker in en buiten Vlaanderen
  • communicatie- en promotieplan
  • de volledigheid van het aanvraagdossier/aanvraagformulier

  Internationale spreiding van een circuskunstproductie

  • Wie kan subsidie krijgen?

  • Hoe verloopt de subsidieprocedure?

  • Vereisten

  • Belangrijke bepalingen


  Wie kan subsidie krijgen?

  rechtspersonen (geen natuurlijke personen)

  indienen advies beoordelingscommissie (principiële*) beslissing minister
 • uiterlijk 1 april
 • uiterlijk 15 mei
 • uiterlijk 15 juni
 • uiterlijk 1 oktober
 • uiterlijk 15 november
 • uiterlijk 15 december
 • voorschot saldo
 • 80%
 • 20%
 • na ondertekening subsidiebesluit
 • na goedkeuring afrekening
 • * Aanvragen die betrekking hebben op een internationale spreiding in het daaropvolgende jaar (dus niet het jaar van de aanvraag) kunnen enkel principieel goedgekeurd worden door de minister uiterlijk 15 juni van het jaar waarin de aanvraag gebeurt. Het bedrag van de subsidie wordt in dat geval door de minister bepaald uiterlijk 15 december.

  Concrete informatie over de wijze waarop je deze subsidie aanvraagt in rubriek Circus in Vlaanderen > In te dienen.

  Vereisten

  • de circuskunstproductie neemt deel aan een buitenlands festival/evenement met grote internationale uitstraling
  • het betrokken buitenlands festival/evenement biedt een programma aan uit minstens 3 landen

  Belangrijke criteria waarop de aanvraag wordt beoordeeld

  • (artistieke) kwaliteit en originaliteit van de voorstelling waarmee men naar het buitenland trekt
  • positieve bijdrage aan en impact op de internationale uitstraling en vernieuwing van Vlaamse circuskunsten
  • mate waarin één of meerdere circusdisciplines aanwezig zijn: acrobatie, evenwichtskunsten, jonglerie, clownerie, goochelkunst, dressuur, circustheater
  • mogelijkheden tot internationale vergelijking, beïnvloeding, netwerking, samenwerkingsverbanden
  • aanwezigheid van internationaal gereputeerde circuskunstproducties
  • vooruitzichten op het bereik dat het buitenlands evenement nastreeft
  • haalbaarheid van de aanvraag op vlak van financiering, timing, praktische en artistieke organisatie
  • betrokkenheid bij de circussector in Vlaanderen en rol als actief netwerker
  • de volledigheid van het aanvraagdossier/aanvraagformulier

  Promotie van circuskunsten

  • Wie kan subsidie krijgen?

  • Hoe verloopt de subsidieprocedure?

  • Belangrijke bepalingen

  • Bijkomende aandachtspunten  Wie kan subsidie krijgen?

  • rechtspersonen (geen natuurlijke personen)

  Hoe verloopt de subsidieprocedure?

  indienen advies beoordelingscommissie beslissing minister
 • uiterlijk 6 maanden voor de start van het project
 • voorschot saldo
 • 80%
 • 20%
 • na ondertekening subsidiebesluit
 • na goedkeuring afrekening
 • Concrete informatie over de wijze waarop je deze subsidie aanvraagt, vind je in de rubriek Circus in Vlaanderen > In te dienen.

  Belangrijke criteria waarop de aanvraag wordt beoordeeld

  • originaliteit, vernieuwende en wervende kracht van het project
  • mate waarin één of meerdere circusdisciplines aandacht krijgen: acrobatie, evenwichtskunsten, jonglerie, clownerie, goochelkunst, dressuur, circustheater
  • inspanningen op vlak van publieksbereik
  • vooruitzichten op het bereik en op de impact van het promotieproject
  • haalbaarheid van de aanvraag op vlak van financiering, timing, praktische en artistieke organisatie
  • betrokkenheid bij de circussector in Vlaanderen
  • samenwerking met het Circuscentrum
  • communicatie- en promotieplan: aandacht voor beeldvorming en steun van de Vlaamse overheid
  • volledigheid van het aanvraagdossier/aanvraagformulier

  Bijkomende aandachtspunten

  • de Vlaamse overheid subsidieert per jaar maximaal 2 nieuwe promotieprojecten
  • eenzelfde project kan maximaal 2 jaar na elkaar ingediend worden
  • wanneer een groot publieksgericht moment gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid, neemt de aanvrager minstens 1 maand voor de aanvang van het evenement contact op met het agentschap om afspraken te maken met betrekking tot extra communicatieve return

  Internationale bijscholing/voortgezette opleiding als circuskunstenaar

  • Wie kan subsidie krijgen?

  • Hoe verloopt de subsidieprocedure?

  • Belangrijke bepalingen

  • Bijkomende aandachtspunten


  Wie kan subsidie krijgen?

  • individuen (natuurlijke personen); maximum 1 beurs per jaar
  • de Vlaamse overheid kent per jaar maximaal 10 beurzen toe

  Hoe verloopt de subsidieprocedure?

  indienen advies commissie of administratie* (principiële**) beslissing minister
 • 2 maanden voor de start van de opleiding
 • uiterlijk 1 maand na de aanvraag
 • uiterlijk 2 maanden na de aanvraag
 • voorschot saldo
 • 80%
 • 20%
 • na ondertekening subsidiebesluit
 • na goedkeuring afrekening
 • (*) indien het gevraagde subsidiebedrag niet meer is dan 10 000 euro, is geen advies van de commissie vereist

  (**) opleidingen met een duurtijd van 2 tot 4 jaar kunnen in één keer voor de volledige periode ingediend worden; in dat geval kan de minister principieel goedkeuren voor de volledige periode en jaarlijks een definitieve uitspraak doen

  Concrete informatie over de wijze waarop je deze subsidie aanvraagt, vind je in de rubriek Circus in Vlaanderen > In te dienen.

  Belangrijke criteria waarop de aanvraag wordt beoordeeld

  • elementen in het curriculum vitae die verband houden met circuskunsten
  • kennis en ervaring op vlak van circuskunsten (mogelijke circusdisciplines zijn: acrobatie, evenwichtskunsten, jonglerie, clownerie, goochelkunst, dressuur, circustheater)
  • het carrièreperspectief en de wijze waarop de opleiding hiertoe kan bijdragen
  • betrokkenheid bij de circussector in Vlaanderen
  • het engagement als actief netwerker
  • de volledigheid van het aanvraagdossier/aanvraagformulier

  Bijkomende aandachtspunten

  • het subsidiebedrag is beperkt tot maximaal 80% van reis-, verblijf- en studiekosten
  • indien verblijfkosten worden gesubsidieerd, kan maximaal 1 heen- en terugreis in rekening gebracht worden


  Opleiding als docent in circuskunsten

  • Wie kan subsidie krijgen?

  • Hoe verloopt de subsidieprocedure?

  • Belangrijke bepalingen

  • Bijkomende aandachtspunten


  Wie kan subsidie krijgen?

  • individuen (natuurlijke personen)
  • de Vlaamse overheid subsidieert per jaar maximaal 10 deelnemers aan een opleiding tot docent

  Hoe verloopt de subsidieprocedure?

  indienen advies commissie of administratie (principiële*) beslissing minister
 • 2 maanden voor de start van de opleiding
 • uiterlijk 1 maand na de aanvraag
 • uiterlijk 2 maanden na de aanvraag
 • voorschot saldo
 • 80%
 • 20%
 • na ondertekening subsidiebesluit
 • na goedkeuring afrekening
 • (*) opleidingen met een duurtijd van 2 tot 4 jaar kunnen in één keer voor de volledige periode ingediend worden; in dat geval kan de minister principieel goedkeuren voor de volledige periode en jaarlijks een definitieve uitspraak doen

  Concrete informatie over de wijze waarop je deze subsidie aanvraagt, vind je in de rubriek Circus in Vlaanderen > In te dienen.

  Belangrijke criteria waarop de aanvraag wordt beoordeeld

  • kwaliteit van de opleiding
  • motivatie om de opleiding te volgen
  • mate waarin de opleiding aansluit bij de pedagogische uitgangspunten van Vlaamse circusateliers
  • relevantie en succes van eventuele vorige opleidingen
  • ervaringen
  • betrokkenheid bij de circussector in Vlaanderen
  • volledigheid van het aanvraagdossier/aanvraagformulier

  Bijkomende aandachtspunten

  • het subsidiebedrag is beperkt tot maximaal de helft van het inschrijvingsgeld voor de opleiding
  • opleidingen georganiseerd door het Circuscentrum komen niet in aanmerking