Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

22.05.2017 | Gezocht: testgebruikers SISCA rapporteringsplatform

Het Departement CJM ontwikkelt in nauwe samenwerking met de sector de rapporteringsplatformen waarop de gegevens van de organisaties uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten worden ontsloten. Om de werking van de rapporteringsplatformen te testen, wil het departement samenwerken met testgebruikers.

We richten twee testgroepen op met gebruikers uit het werkveld, één voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk en één voor de amateurkunstensector. Voor deze testgroepen zijn we op zoek naar personen die vanuit hun ervaring of expertise binnen de eigen organisatie feedback kunnen geven op de inhoud en vorm van het rapporteringsplatform. We streven naar een diverse samenstelling en zoeken vertegenwoordigers uit kleine en grote organisaties, verschillende werksoorten of kunstdisciplines, personen met veel of weinig ervaring met cijfermateriaal …

Het testwerk zal plaatsvinden in september en oktober en kan voornamelijk van op de eigen pc gebeuren. Daarnaast worden de deelnemers twee keer een halve dag uitgenodigd in Brussel voor overleg. Een eerste samenkomst is gepland in de eerste week van september, de tweede samenkomst zal plaatsvinden in oktober. Voor meer informatie kan je terecht bij An Adriaenssen van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk op het nummer 02 533 42 37 of via e-mail.

Geïnteresseerd? Stuur ten laatste op woensdag 31 mei een mail met jouw contactgegevens naar An Adriaenssen.

Hulp bij het opstellen van een aanvraagdossier voor een internationaal amateurkunstenproject

Ben je van plan om een aanvraag in te dienen voor een internationaal amateurkunstenproject? Met een goed subsidiedossier maak je meer kans. Om je te helpen bij het opstellen van een volledig dossier heeft het Forum voor Amateurkunsten een leidraad ontwikkeld. Hierin vind je enkele tips en tricks die je kunnen verder helpen bij het uitschrijven van uw projectvoorstel. Deze praktische richtlijnen bij het opstellen van een subsidiedossier vind je op de website van het Forum.