Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

CCinC - statistische gegevens

Online gegevensregistratie

Online registratie voor de cultuurcentra: www.cultuurcentraincijfers.be (nieuw venster). De toegang is beveiligd met een login en paswoord.

Voor wie toegankelijk?

Enkel voor de cultuurcentra in categorie A, B en C.

Login en/of paswoord aanvragen?

Mail naar cultuurcentra@vlaanderen.be met in het onderwerp 'CCinC'.

Terugkoppeling verzamelde gegevens

Verzamelde gegevens vinden hun weg naar de cultuurcentra en het beleidsniveau: in eigen publicaties van het agentschap, jaarlijkse bijdrage in de Vlaams Regionale Indicatoren (VRIND) en in tal van studiedagen en onderzoeken:

  • Gegevens refertejaren 2005-2009

  • Uitgebreide analyse van gegevens over vijf werkjaren. Een overzicht van de rapporten vind je in de rubriek Evaluatie cultuurcentra.

Historiek Gegevensregistratie bij de cultuurcentra

In nauw overleg met een aantal cultuurcentra ontwikkelde zich in de loop van 2005 een nieuw model van gegevensregistratie. Dit werd voorgesteld aan alle cultuurcentra (categorie A, B en C) in Vlaanderen. Als proef vulden de cultuurcentra de werkingsgegevens van het afgelopen werkjaar (‘refertejaar’) 2004 in. Het agentschap zorgde voor omkadering en feedback op de geregistreerde gegevens en vanuit de cultuurcentra formuleerde men heel wat nuttige opmerkingen.

Kortom: de registratie van de gegevens voor het refertejaar 2004 was het ideale proefjaar om het model van gegevensregistratie voor te stellen aan de sector en tegelijk de problemen te onderkennen in het voorgestelde model. Tijdens deze bezoeken werd het fundament gelegd voor het opbouwen van een kwaliteitsvolle en vergelijkbare gegevensset.

De feedback van de cultuurcentra tijdens de registratiebezoeken was zeer nuttig om het model van gegevensregistratie te verfijnen: definities werden scherpgesteld op basis van consensus met de cultuurcentra. Tegelijkertijd werden een aantal belangrijke afbakeningen over wat wel en wat niet registeren duidelijk gemaakt. Zowel contacten met de sector als de toepassing van de relevante regelgeving was hiervoor de basis. Het is evident dat, door de grote diversiteit in de sector, enkele compromissen nodig waren.

Vanaf 2012 gebeurt de gegevensregistratie via de webapplicatie Cultuurcentra in Cijfers.


Enkele trefwoorden

Refertejaar?

Het werkjaar waarvan de gegevens worden geregistreerd.

De cultuurcentra dienen deze gegevens steeds het jaar nadien in. Voorbeeld: de gegevens van het refertejaar 2011 worden tijdens het lopende jaar 2011 bijgehouden door het cultuurcentrum. Na afloop van dit refertejaar vervolledigt het centrum de gegevens in de online gegevensregistratie.

Leidraad?

De inhoudelijke gids bij het invullen van de excelmappen. Jaarlijks ontvangen de cultuurcentra een nieuwe versie van de leidraad.

Welke registratie in Cultuurcentra in Cijfers?
Vanaf refertejaar 2011 zijn er vijf vaste rubrieken:
  • activiteiten en deelnemers
  • financiën
  • personeel
  • infrastructuur
  • jouw organisatie: contactgegevens en beheer
Cultuurcentra in Cijfers of 'CCinC':

De verzamelnaam voor gegevensverzameling en gegevensrapportering van en voor de cultuurcentra.