Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienen

Het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten, zoals gewijzigd, voorziet dat de erkende amateurkunstenorganisaties jaarlijks voor 15 maart een aantal bewijsstukken moeten indienen bij de administratie.

Het gaat zowel om documenten die informatie bieden over het voorbije werkingsjaar, als over documenten die informeren over het komende jaar. In de omzendbrief van 22 december 2010 (PDF) staan verdere richtlijnen.

Hieronder vindt u de digitale versie van de gevraagde bijlagen: Andere in te dienen documenten:
  • jaarplan
  • werkingsverslag
  • balans en accountantverslag
  • notulen algemene vergadering

Alles bezorgen voor 15 maart aan

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk
Lore Goovaerts
Arenberggebouw ‚Äď 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel