02.06.2018 | Infomoment projecten sociale integratie - 19 juni

Naar aanleiding van de projectoproep sociale integratie organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media op dinsdag 19 juni een infomoment voor kandidaat-indieners. We belichtten onder meer de subsidievoorwaarden en de procedure.

Presentatie infomoment projecten sociale integratie (pdf)

17.05.2018 | Projectoproep sociale integratie

Minister van Jeugd Sven Gatz lanceert vandaag een projectoproep in het kader van het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. Hij heeft daarvoor een budget van één miljoen euro voorzien. Het Masterplan wil van ons jeugdwerk een plek maken waar álle kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel, ongeacht afkomst, sociaaleconomische situatie, lichamelijke of psychische toestand, zich thuis voelen.

De oproep mikt specifiek op projecten die kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact willen brengen met verschillende organisaties en verenigingen uit diverse sectoren. De uiterste datum om projecten in te dienen is 15 juli 2018.

Situering van de oproep

Het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk formuleert een dubbele beleidsdoelstelling:

  1. Meer gelijke mogelijkheden creëren zodat alle kinderen en jongeren volop kunnen genieten van de ontspanning en de ontwikkelingskansen die het jeugdwerk biedt.
  2. Meer verbinding realiseren tussen de gescheiden circuits van de reguliere jeugdorganisaties en de doelgroepspecifieke jeugdorganisaties: jeugdwerkparticipatie kan de motor zijn voor sociale integratie en verbinding in de samenleving. Acties moeten zowel voor de hele sector, als binnen de eigen organisatie ondernomen worden.

Het doel is om een integraal beleid te realiseren dat zowel de samenwerking tussen de verschillende spelers in het veld versterkt als het aanbod toegankelijk, aantrekkelijk en bruikbaar maakt voor kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen en jongeren met een beperking, kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst, kinderen en jongeren in armoede, en dit in een intergenerationele verstandhouding. In het masterplan gaan we uit van de zeer brede definitie van non-discriminatie in het kinderrechtenverdrag, en zien we diversiteit dus heel breed.

Bij deze projectoproep staan de noden van kinderen en jongeren centraal. De oproep mikt op projecten die kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact willen brengen met verschillende organisaties en verenigingen uit diverse sectoren.

Hoe aanvragen?

In de projectoproep vind je meer info over de subsidievoorwaarden, de procedure en het beschikbare budget. De subsidieaanvraag moet uiterlijk op 15 juli 2018 worden ingediend aan de hand van het formulier.