20.10.2017 | Personeelssubsidie 2018-2021 jeugdverblijfcentra type C en hostels

70 jeugdverblijfcentra van het type C en hostels ontvangen een personeelssubsidie voor de periode 2018-2021. De afdeling Jeugd kende de subsidies toe op basis van de beleidsnota's die de centra in het voorjaar hebben ingediend. Het gaat om een totaalbedrag van bijna 2.600.000 euro.

Overzicht subsidiebedragen (pdf)