16.11.2017 | Ding mee naar het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten'!

Kindvriendelijke stadHeeft jouw stad of gemeente de ambitie om op lange termijn te werken aan een kindvriendelijk beleid? Vanaf vandaag kun je bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een portfolio indienen voor de toekenning van het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten'.

Erkenning door een label

Op dit moment kunnen vijftien lokale besturen zich officieel kindvriendelijke stad of gemeente noemen. Het zijn steden en gemeenten waar er een breed draagvlak rond kindvriendelijkheid bestaat, zowel bij de politiek als bij de eigen diensten. Het toekomstige beleid komt er tot stand in nauwe interactie met kinderen en jongeren, andere beleidsdomeinen en alle belanghebbenden. De uiteindelijke uitdagingen en keuzes voor een kindvriendelijk beleid worden vastgelegd in een lokale strategie kindvriendelijkheid.

Een portfolio indienen

Wil jij met jouw stad of gemeente dezelfde richting inslaan? En samen met de vijftien andere steden en gemeenten uitpakken met het label? Stel dan een portfolio samen waarin je aantoont dat je aan een aantal criteria voldoet en bezorg het ten laatste op 18 februari 2018 aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Invulsjabloon voor het portfolio

Een jury beslist of een stad of gemeente voldoende inspanningen rond kindvriendelijkheid kan aantonen. Wordt het label toegekend, dan is dat zes jaar geldig.


Kindvriendelijke steden en gemeentenMeer informatie