Diversiteit16.11.2017 | 30 november - Schrijfdag diversiteit in het jeugdwerk

Op 30 november sprokkelen we samen met de jeugdsector input voor het masterplan diversiteit in het jeugdwerk. Het plan bundelt alle initiatieven die de sector en de overheid de komende jaren zullen nemen om de diversiteit in en van het jeugdwerk te verhogen. Zin om mee te inspireren en te schrijven?

Waarover gaat het?

Diversiteit staat hoog op de agenda van de jeugdwerksector. Vorig jaar ontwikkelde het jeugdwerk de visienota 'Diversiteit in/en jeugdwerk' en organiseerde de minister van Jeugd het burgerkabinet 'Geef mee kleur aan de jeugd'. Geregeld vindt er overleg plaats tussen de jeugdsector, de Vlaamse overheid en de minister in het beleidsnetwerk diversiteit. Dat netwerk maakt nu een masterplan diversiteit in het jeugdwerk op. Het plan bundelt alle initiatieven die de sector en de overheid in de komende jaren nemen om de diversiteit in en van het jeugdwerk te verhogen. De minister zal het plan voorstellen op de Dag van de Diversiteit op 23 februari 2018.

Schrijf mee aan het plan!

De partners van het beleidsnetwerk willen alle actoren betrekken bij het schrijven van het masterplan: niet alleen de koepels van verenigingen en lokale besturen, maar ook de jeugdverenigingen en jeugddiensten die dagelijks met kinderen en jongeren werken in een steeds diversere samenleving. Bovendien maakten of maken verschillende verenigingen en diensten al eigen plannen op, die ook hun plaatsje verdienen in dit masterplan.

Daarom nodigen we je op 30 november uit voor een inspirerende schrijfdag. Concreet willen we samen met jou een traject uitschrijven dat het jeugdwerkaanbod meer afstemt op de noden van alle kinderen en jongeren in Vlaanderen en dat volop kansen geeft voor ontmoeting en sociale integratie. We voorzien twee inspirerende gastsprekers om ons te prikkelen en ons mee te nemen in hun ervaringen.

Programma

09.30 u Onthaal
10.00 u Korte inleiding - We laten ons inspireren door de eerste gastspreker
11.00 u

Start werkgroepen
We verzamelen de acties die jouw organisatie al uitvoert of gepland heeft, en waar jullie kunnen samenwerken met anderen. We schrijven samen fiches in functie van het masterplan.

12.30 u Lunch
13.30

We laten ons inspireren door de tweede gastspreker

14.00 u

Vervolg werkgroepen
We brengen in kaart welke ondersteuning nodig is om het masterplan te kunnen realiseren. Waar is onderzoek nodig? Waar is samenwerking aangewezen? We brainstormen verder over extra fiches.

15.30 u Toelichting bij de verdere aanpak voor de opmaak van het masterplan
15.45 u Afsluitende receptie

Praktisch

Wanneer? Donderdag 30 november 2017
Waar? Koninklijke Bibliotheek (Royal Skyroom 1 & 2), Kunstberg, 1000 Brussel - Info over bereikbaarheid
Hoe inschrijven?

Via het online inschrijvingsformulier tot uiterlijk 27 november. Deelname is gratis.

Nog vragen?

Janne Vermeesch – janne.vermeesch@cjsm.vlaanderen.be