21.09.2017 | Jeugdmonitor: meten is weten!

JeugdmonitorDe Vlaamse ministers van Jeugd en van Binnenlands Bestuur lanceren vandaag de jeugdmonitor. De tool wil lokale besturen een duwtje in de rug geven bij het uitstippelen van kindvriendelijk beleid. Aan de hand van een hele reeks online vragen kunnen lokale besturen hun jonge burgers bevragen over hun buurt, hobby’s en school.

Voor wie?

De jeugdmonitor is ontworpen voor lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en wordt gratis aangeboden. Ze kunnen hem gebruiken om te peilen naar wat kinderen en jongeren wensen, welke problemen ze ondervinden, wat ze leuk of vervelend vinden aan hun buurt: is er genoeg plaats om te spelen? Kun je op een veilige manier naar school? Wat kun je er doen in je vrije tijd?

Met de resultaten van de anonieme bevragingen kunnen lokale besturen aan de slag om hun stad of gemeente kindvriendelijker te maken: meer speelruimte, veilig en makkelijk naar school of naar de hobbyvereniging, een propere en aangename woonomgeving.

"Sinds de invoering van de lokale meerjarenplanning worden er geen jeugdbeleidsplannen meer opgemaakt en ingediend bij de Vlaamse overheid,” verduidelijkt minister Homans. "Steden en gemeenten kunnen autonoom hun eigen jeugdbeleid uitstippelen. Hierbij blijven de ervaringen en de perceptie van kinderen en tieners belangrijk. Met de jeugdmonitor bieden we hen alvast een handig instrument om de mening van hun jongste burgers te horen."

Participatie van kinderen en jongeren blijft belangrijk

De ervaringen en de perceptie van kinderen en tieners blijven belangrijk bij de uitstippeling van het lokale jeugdbeleid. Deze tool geeft de lokale besturen een ruggensteun om kinderen en jongeren te blijven betrekken bij het jeugdbeleid van hun stad of gemeente. Op die manier kan je het beleid bijsturen of de resultaten meenemen naar de volgende beleidsperiode.

"Participatie van kinderen en jongeren blijft belangrijk, dat staat buiten kijf”, benadrukt minister Gatz. Als Vlaams minister van Jeugd wil ik er blijven op toezien dat ook onze meest kwetsbare burgers hun stem kunnen laten horen. Hebben ze genoeg plaats om te spelen? Kunnen ze veilig naar school of naar de jeugdbeweging? Vinden ze het aangenaam wonen in hun buurt? Met de jeugdmonitor kunnen lokale besturen op een laagdrempelige manier polsen naar de wensen en bezorgdheden van kinderen en tieners. En er ook op inspelen. Het is meteen ook een hulpmiddel voor steden en gemeenten om een kindvriendelijk lokaal beleid uit te stippelen. Een duwtje in de rug dus om het label kindvriendelijke stad of gemeente te behalen."

Hoe werkt de jeugdmonitor?

De jeugdmonitor bevat een set vragen voor kinderen en tieners vanaf het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. De twee vragenlijsten, een voor kinderen en een voor tieners, zijn inhoudelijk, technisch en qua woordgebruik zorgvuldig getest bij de doelgroep door Kind en Samenleving.

Eens duidelijk is wat het lokale bestuur precies te weten wil komen, kan het via een unieke login en groepen samenstellen, bevragingen aanmaken en contacten leggen met scholen en andere instanties (sportclubs, jeugdbewegingen of andere) om de online bevragingen te organiseren en te begeleiden Is de bevraging afgenomen, kan het lokale bestuur op een eenvoudige manier een overzichtelijk rapport van de resultaten opvragen. Twee handleidingen tonen lokale besturen en begeleiders stap voor stap hoe ze met de tool aan de slag moeten gaan.

De jeugdmonitor is opgebouwd rond een aantal thema’s:

  1. Spelen, buiten zijn, dingen doen met je vrienden
  2. Iets doen voor andere mensen, zorgen voor mijn buurt
  3. Mijn school en hobby’s

Neem alvast een kijkje op www.jeugdmonitor.vlaanderen.be