02.02.2017 | Voor de vierde keer Prijs!

Voert jouw gemeente of stad een participatief, divers en duurzaam jeugdbeleid? Een vernieuwend beleid op het vlak van jeugdcultuur en jeugdinformatie? Levert ze inspanningen om de publieke ruimte toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren? Kortom, is jouw gemeente of stad goed bezig en verdient ze het om twee jaar lang met de titel Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen uit te pakken? Aarzel dan niet, draag jouw gemeente of stad voor en ding mee naar de Prijs!


De jeugdraad is aan zet!

Om de twee jaar kunnen lokale jeugdraden hun gemeentebestuur voordragen voor de toekenning van de prijs Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen. Jeugdraden zijn het best geplaatst om het jeugdbeleid in hun gemeente of stad naar waarde te schatten. Ze staan er immers dagelijks middenin en vertegenwoordigen de stem van kinderen en jongeren in het lokale bestuur. Ze weten dus beter dan wie ook of hun gemeente of stad de prijs verdient. De titel van Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen is een grote 'Vind ik leuk' van jongeren voor het jeugdbeleid in hun gemeente!


Hoe kun je jouw gemeente of stad voordragen?

De jeugdraad moet ten laatste op 1 april 2017 een voordrachtdossier indienen aan de hand van een formulier (.docx). In het dossier motiveert de jeugdraad dat de voordracht aan de volgende zes inhoudelijke criteria voldoet:

  1. de concrete participatie van de jeugd in het gemeentelijk jeugdbeleid
  2. het bereiken van nieuwe en diverse doelgroepen
  3. de aandacht voor duurzame ontwikkeling binnen het gemeentelijk jeugdbeleid, waarbij minstens de ecologische pijler wordt ingevuld
  4. de vernieuwende aspecten van het beleid op het vlak van jeugdcultuur
  5. de vernieuwende aspecten van het beleid op het vlak van jeugdinformatie
  6. de inspanningen van het beleid om publieke ruimte toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren.


En de winnaar is...

De ingediende dossiers worden voorgelegd aan een jury van deskundigen. De jury beoordeelt de dossiers op basis van de motivering van de zes criteria en formuleert een advies aan de minister van Jeugd. Op basis van dat advies beslist de minister over de toekenning van de prijs. De bekroonde gemeente mag zich twee jaar lang Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen noemen. Daarnaast ontvangt ze een geldprijs van 20.000 euro.


Kijk eens… zo doen we dat!

Meestal bevatten de ingediende dossiers een schat aan informatie met waardevolle praktijkvoorbeelden. We bundelden de leukste en meest inspirerende ideeën van de vorige prijsuireiking in de brochure Kijk eens… zo doen wij dat!

Ook dit jaar zullen we de leukste en meest interessante praktijkvoorbeelden verzamelen. Op die manier willen we niet alleen de winnaar, maar ook de andere kandidaat-laureaten in de bloemetjes zetten. We verspreiden de brochure naar alle jeugdraden en lokale besturen, zodat ze ideeën kunnen uitwisselen en de nodige inspiratie vinden om hun jeugdbeleid verder creatief uit te bouwen.

Een mooie kans om aan de buitenwereld te tonen hoe goed jullie bezig zijn! Neem dus zeker weer jullie inspirerende en vernieuwende voorbeelden op in het dossier!

Bekroonde gemeenten/steden vorige uitreikingen

Jeugdgemeente 2015-2016: Dilbeek (meer info)

Jeugdgemeente 2013-2014: Lommel (meer info)

Jeugdgemeenten 2011-2012: Sint Niklaas en Tienen (meer info)