07.07.2017 | Reflectiedag ‘Radicalisering en gewelddadig extremisme online: preventie en actie'

Online radicaliseringWord je geconfronteerd met radicalisering bij jongeren die tot geweld kan leiden? Online haat en propaganda op het internet bieden hiervoor een klankkast en kunnen een schadelijke impact hebben.

Op een internationale reflectiedag (22 september) gaan jeugdwerkers, vormingswerkers en beleidsmakers uit België en Frankrijk op zoek naar strategieën en methodieken om radicalisering via het internet een halt toe te roepen. Dat doen ze aan de hand van interactieve workshops, lezingen van experten en inspirerende getuigenissen en ervaringen. De dag wordt afgesloten met de theatervoorstelling ‘Lettre à Nour’ in Espace Magh.

Interesse? Meer informatie nodig? Stuur een e-mail naar Janne Vermeesch en motiveer waarom je wilt deelnemen. Er wordt de hele dag vertaling voorzien naar en uit het Nederlands, het Frans en het Duits.