Investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang

30 januari - Infomoment over de sectorale prioriteiten en de nieuwe energielening voor cultuur en jeugd

Op dinsdag 30 januari 2018 organiseert het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) een infodag over de investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang. Ook infrastructuur die wordt gebruikt voor activiteiten van de jeugdsector, komt in aanmerking voor subsidiƫring.

Er zal worden ingezoomd op de drie prioriteiten voor de beleidsperiode 2017-2021, met name het automatiseren van de theatertrekken, toegankelijkheid van culturele infrastructuur en het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur. Voor deze laatste prioriteit worden bijkomende middelen uit het klimaatactiefonds voorzien. Deze middelen zullen drie jaar beschikbaar zijn voor de culturele en jeugdsector. De uiterste indiendatum voor subsidieaanvragen is 1 april 2018.

Daarnaast zal ook de nieuwe energielening voor cultuur en jeugd voorgesteld worden. Culturele verenigingen en jeugdverenigingen die op Vlaams, provinciaal en lokaal niveau subsidies ontvangen op basis van het cultuur- of het jeugdbeleid, komen in aanmerking voor deze goedkope energielening.

Het infomoment vindt plaats in De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel, van 9u30 tot 16u30. Programma en inschrijven: website FoCI

Investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang - wijziging regelgeving

De Vlaamse Regering hechtte op 9 juni 2017 haar definitieve goedkeuring aan het vernieuwde besluit over het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang (1). Het besluit legt de prioriteiten vast voor het bouwen, renoveren of aanpassen van culturele infrastructuur voor de periode 2017 tot 2021.

Grote culturele infrastructuur

De subsidies en projectaanvragen voor grote culturele infrastructuur blijven behouden. Er wordt wel één gezamenlijke indiendatum voorzien: 15 mei.

Drie sectorale prioriteiten

De minister van Cultuur en Jeugd bepaalde drie sectorale prioriteiten voor de periode 2017-2021:

  1. het automatiseren van theatertrekken (verlengd)
  2. de toegankelijkheid van culturele infrastructuur (verlengd)
  3. energiezuiniger maken van culturele infrastructuur (nieuw)

De eerste twee waren al opgenomen voor de periode 2012-2016. De criteria voor subsidiëring worden verlengd maar zijn duidelijker omschreven.
Daarnaast duikt een nieuwe prioriteit op: energiezuinig maken van culturele infrastructuur. Voor deze prioriteit worden bijkomende middelen uit het klimaatactiefonds voorzien. Deze middelen zullen drie jaar beschikbaar zijn voor de culturele en jeugdsector.

De uiterste indiendatum voor subsidieaanvragen voor deze drie sectorale prioriteiten is 1 april 2018. De minister maakt zijn beslissing ten laatste op 1 oktober 2018 bekend.

Andere wijzigingen

De andere aangebrachte wijzigingen in het besluit beogen:

  • het aanpassen van de benamingen van de investeringssubsidies
  • het vereenvoudigen van de administratieve procedure.

Meer info en documenten

Meer informatie: website FoCI

(1) Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen uit het programmadecreet van 1998 waarmee het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) werd opgericht.