08.12.2016 | Erkenning voor zes bijkomende verenigingen

Omdat ze aan de decretale voorwaarden voldoen, worden zes verenigingen vanaf 2016 erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging of cultuureducatieve vereniging. De erkende verenigingen ontvangen vanaf 1 januari 2017 jaarlijks een basissubsidie van 80 000 euro. De erkenning wordt voor onbepaalde duur toegekend.

Erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging:

 • Bloemenstad vzw
  Bloemenstad is een vrijwilligersorganisatie die kampen, vakanties en vrijetijdsactiviteiten organiseert voor personen met een lichte tot diepe verstandelijke beperking en bijkomende zorgvragen (bv. autismespectrumstoornissen, gedragsstoornissen, fysieke beperking, ...).

 • Coderdojo Belgium vzw
  CoderDojo Belgium is een digitaal knutselatelier waarin kinderen en jongeren zelf op ontdekkingstocht kunnen gaan in de wondere wereld van technologie. Samen met vrijwilligers organiseert Coderdojo Belgium vzw maandelijks, verspreid over alle Vlaamse provincies, technologie workshops - "Dojo’s" genaamd - voor jongens en meisjes van zes tot en met achttien jaar.

 • Talencentrum Le Crayon vzw
  Talencentrum Le Crayon is een jeugdvereniging die taalkampen organiseert in combinatie met recreatieve, culturele en sportieve activiteiten op basis van het Europees Referentiekader voor Talen. Talencentrum Le Crayon vzw biedt kampen aan voor kinderen en jongeren van vijf tot vijftien jaar.

 • Tsjaka vzw
  Tsjaka is een onderdeel van de groep Tsjaka.be. Tsjaka organiseert sport- en themakampen waarbij ze gespecialiseerd is in avonturen- en boerderijkampen. Ze organiseert ook sport- en/of themakampen in opdracht van steden en gemeenten.

Erkenning als cultuureducatieve vereniging:

 • Circusplaneet vzw
  De missie van Circusplaneet is drievoudig. Ze wil kinderen en jongeren de kans geven om zich individueel en in groep te ontplooien, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak. Circus is daarbij het creatieve medium. Ze wil de kunstvorm circus verspreiden en ontwikkelen. En ze wil de maatschappij aangenamer maken en tegengewicht geven aan negativistisch doemdenken.

 • Musical On Stage vzw
  De belangrijkste doelstellingen van Musical On Stage het beoefenen van theaterkunst en musical en bijdragen tot de algemene cultuuruitbreiding, het organiseren van educatieve projecten en stages, het componeren van muziek, het organiseren van culturele uitstappen en het organiseren van workshops, opleidingen en trainingen. Musical on Stage gelooft dat kunst de bindende factor is in onze samenleving. Ze is ervan overtuigd dat een musicalproject als onlosmakelijke combinatie van muziek, drama en dans blijvende leereffecten teweeg kan brengen bij kinderen en jongeren.