21.09.2016 | Subsidie voor 70 jeugdhuisprojecten

JeugdhuisMinister van Jeugd Sven Gatz besliste om aan 46 jeugdhuizen een personeels- en werkingssubsidie toe te kennen voor de uitvoering van een bovenlokaal project rond artistieke expressie of ondernemerschap. Met de subsidie kunnen de jeugdhuizen medewerkers aanwerven om in 2017 een project uit te werken rond deze thema's. In totaal worden 70 projecten gesubsidieerd.
Overzicht jeugdhuizen en subsidiebedragen - werking 2017 (.pdf)

Aanvragen

De afdeling Jeugd ontving 71 ontvankelijke subsidieaanvragen: 43 voor een artistiek project, 28 voor een project rond ondernemerschap. Bij 62 aanvragen ging het om een subsidieverlenging, bij 9 aanvragen ging het om een nieuw project.

Beslissing

In totaal worden 70 projecten ondersteund: 43 projecten hebben tot doel de artistieke expressie van jongeren te bevorderen, 27 projecten ondersteunen het ondernemerschap van jongeren. Bij 62 projecten gaat het om een verlenging van de subsidie en werking in 2017. Van de 9 nieuwe projectaanvragen worden er 8 aanvaard voor subsidiëring. Het totale toegekende subsidiebedrag is 2.987.900 euro, met een maximum van 45.000 euro per project.

Voor 59 projecten werd het gevraagde subsidiebedrag volledig toegekend. Voor 4 projecten werd het gevraagde subsidiebedrag verminderd: meestal ging het om een vermindering van de loonkosten, die in het aanvraagdossier te hoog waren ingeschat.

Voor de nieuwe projecten kon de gevraagde subsidie niet volledig worden toegekend. Door de voorrangsregel voor verlengingsaanvragen (zoals opgenomen in het uitvoeringsbesluit) bleven er immers onvoldoende middelen over. De nieuwe projecten ontvingen daarom elk een subsidie van 35.000 euro, met uitzondering van 1 project, waarvoor het bedrag werd verminderd.

Doel van de subsidie

Met de subsidie kunnen de jeugdhuizen vanaf 1 januari 2017 een jaarwerking opzetten rond deze thema's. Het gaat telkens om projecten van, voor en met jongeren en het zorgt op korte termijn ook voor een flink aantal nieuwe jobs in de jeugdhuissector. Tegelijk worden de jeugdhuizen uitgedaagd om hun doelgroepen te verbreden en zoveel mogelijk jongeren het jeugdhuis te laten ontdekken.