19.12.2016 | Projectoproep 'bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk'

BruggenbouwersVandaag lanceerde de minister van Jeugd de projectoproep 'bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk'. Met de oproep wil de minister diversiteit in het jeugdwerk stimuleren en organisaties aansporen om samen werk te maken van een jeugdwerkaanbod dat de diversiteit in de samenleving beter weerspiegelt. Door hun samenwerking kunnen ze bovendien ook bijdragen tot een grotere solidariteit en integratie in een diverse samenleving.

Wat zijn bruggenbouwers? Wat is het doel van de projecten?

Hoofddoel is het realiseren van jeugdwerk voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. De projecten moeten een brug slaan tussen bestaande jeugdwerkingen in de vrije tijd en/of andere organisaties die kinderen en jongeren in hun brede diversiteit bereiken. Voorbeelden zijn kinderen, jongeren en gezinnen in armoede, met een migratieachtergrond, met een handicap, in instellingen, enzovoort. Meer informatie over het concept bruggenbouwers

Wie kan een project indienen?

De projectoproep is gericht naar verenigingen die lokaal actief zijn in de vrije tijd van kinderen en jongeren, maar die desgevallend ook bruggen (willen) slaan naar andere beleidsdomeinen.

Alleen verenigingen zonder winstoogmerk die voldoen aan de algemene subsidiëringsvoorwaarden uit het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid (art. 17, §1 ), en die erkend zijn door een overheid, kunnen een subsidieaanvraag indienen. Het projectvoorstel wordt ingediend door één vereniging of door de trekker van een samenwerkingsverband of netwerk van organisaties.

Aan welke criteria worden de subsidieaanvraag en het projectvoorstel getoetst?

De subidieaanvragen worden in eerste instantie gescreend op ontvankelijkheid. Als de aanvraag ontvankelijk is, wordt het projectvoorstel aan zes inhoudelijke criteria getoetst. Meer informatie over de subsidievoorwaarden en criteria.

Wanneer moet de subsidieaanvraag worden ingediend?

Het projectvoorstel wordt ten laatste op 1 maart 2017 via e-mail ingediend aan de hand van het aanvraagformulier. De voorstellen worden beoordeeld door een jury bestaande uit ambtenaren en een externe deskundigen die door de minister van Jeugd wordt aangeduid.

Hoeveel bedraag het subsidiebedrag?

Er wordt een budget voorzien van 500 000 euro. Het maximaal toe te kennen bedrag is 50 000 euro per project.

 

V