19.10.2016 | Uitgereikte attesten in 2015

In 2015 reikte de afdeling Jeugd 7.068 attesten kadervorming uit. Ten opzichte van 2014 betekent dat een stijging van iets meer dan 10 procent. Een attest kan pas worden uitgereikt als een jongere met succes heeft deelgenomen aan een erkende vormingscursus en de verplichte stage heeft voltooid.

Type 2014 2015
Animator 5019 5464
Hoofdanimator 930 1200
Instructeur 297 370
Hoofdinstructeur 18 34
TOTAAL 6 264 7 068

 

V