08.01.2016 | Subsidie 2016 voor zeven experimentele projecten

Bij de indienronde van september 2015 ontving de afdeling Jeugd vijftien subsidieaanvragen. Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om zeven projecten te aanvaarden voor subsidiëring.

A school called Tribe - 50 000 euro
(project van Caleidoscopia vzw - 2de subsidieverlenging)
Het project 'A Tribe' wil jongeren van 14 tot 25 jaar met verschillende achtergronden samenbrengen. Dit project streeft naar het bouwen van een brug tussen een streetwise muziekgenre (hiphop) en een meer geïnstitutionaliseerd muziekgenre (jazz). Twintig jongeren zullen wekelijks samenkomen om onder begeleiding formaties te creëren. Op het eind van het project vinden enkele toonmomenten plaats. Caleidoscopia werkt in dit project aan drie elementen: de diversiteit in de groep, de pedagogische aanpak en het muzikaal-artistieke perspectief.

Spontane Actie Zones - 50 000 euro
(project van Toestand vzw - 2de subsidieverlenging)
Toestand ontwikkelt een methodiek om op leegstaande en ongebruikte plekken 'Spontane Actie Zones' op te richten. Zo ontstaat er een vrijplaats waar projecten op spontane wijze tot stand kunnen komen. In 2016 wil de vereniging blijven inzetten op haar drie pijlers: (1) het uitbaten van twee Spontane Actie Zones, (2) het ontwikkelen en delen van expertise en ervaring, (3) het faciliteren van het gebruik van leegstaande plekken voor sociaalculturele initiatieven door haar expertise in te zetten in een bemiddelingsrol.

Al-tochtonen van de toekomst - 50 000 euro
(project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw - 2de subsidieverlenging)
Vluchtelingenwerk brengt jongeren die met hun ouders naar België zijn gevlucht, bij elkaar om te luisteren naar hun verhaal en van hen te horen hoe vluchtelingenjongeren beter onthaald kunnen worden in de toekomst. Hun ervaringen willen zij delen met beleidsmakers. Het project zet verder in op participatie en emancipatie. Vluchtelingenwerk identificeert de noden voor jongeren en zoekt naar oplossing door acties en activiteiten. Een idee voor een 'peer-to-peer' approach werd gelanceerd door de jongeren zelf. In het najaar willen de jongeren contact zoeken met jonge vluchtelingen in asielcentra en activiteiten organiseren voor deze jongeren. Via deze weg kunnen ervaringen uitgewisseld worden. Verder zet Vluchtelingenwerk dit jaar extra in op de communicatie naar beleidsmakers en het grote publiek over de moeilijkheden die jonge vluchtelingen ondervinden. Er is dus een evolutie van een focus op het eigen verhaal naar een collectief verhaal. Ideeën en bekommernissen worden gebundeld.

Wildemannen Woestewijven - 50 000 euro
(project van Wildemannen Woestewijven vzw)
Wildemannen Woestewijven is een cultureel belevingsfestival voor kinderen in de stad. De vzw zet creativiteit en kunsten in om kinderen te betrekken bij de inrichting en invulling van de stad en samenleving. Daartoe organiseert ze een 'festival' met een vernieuwende structuur, die bestaat uit verschillende voortrajecten, een festivalweekend en een vervolgtraject. Daarbij zijn steeds zeer diverse partners betrokken. Stimuleren van actief burgerschap, ontmoeting en verbinding staan centraal.

Gangmakers en koplopers - 46 500 euro
(project van Trage Wegen vzw)
Gangmakers en koplopers is een experimentele ontdekkings-, verkennings- én belevingstocht van trage wegen door en voor kinderen aan de hand van stapstenen. Elke stapsteen is een artistiek cultuureducatief atelier: kinderen verkennen nieuwe paden en doorsteekjes, gebruiken ze als inspiratiebron én als canvas tegelijk. Gaandeweg komen de noden en wensen van de kinderen voor trage wegen in zicht, gebundeld in een grote wenslijst voor het stadsbestuur. Het project culmineert in een Kinderparade, die de wensen én de wegen in de kijker stelt en het Gentse stadsbestuur aanzet tot actie.

Peterschapsproject - Zaalvoetbaltoernooi - 12 500 euro
(project van For Youth vzw)
Elke regio (Antwerpen, Gent, Brussel en Limburg) organiseert een voetbaltoernooi voor jongeren van 16 tot 25 jaar. Elk ploeg wordt gecoacht door een peter. Een peter is een succesvolle persoon die uit het zelfde milieu als de jongeren komt, maar die reeds zijn of haar succes bewezen heeft. Deze persoon kan een politicus, sporter, pannaspeler, ondernemer, kunstenaar, acteur, auteur, academicus, enz. zijn. Deze ambassadeurs delen hun ervaring met de jongeren en motiveren hen, en beantwoorden ook vragen van jongeren. Ze komen minstens twee keer samen.

Vlaams Jeugd Parlement - 10 000 euro
(project van Vlaams Jeugd Parlement vzw)
Het Vlaams Jeugd Parlement (VJP) is de vzw die jaarlijks een parlementaire simulatie in het Vlaams Parlement organiseert voor én door jongeren. Het project wil beloftevolle jongeren met een diverse achtergrond bij elkaar brengen, het democratische apparaat begrijpbaar maken en jongeren laten proeven van de politieke besluitvorming en de werking van het Vlaams Parlement.