21.11.2016 | Oproep Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren

Het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken nodigen jongeren uit alle EU-lidstaten uit om deel te nemen aan een wedstrijd over ontwikkeling en integratie van de EU en Europese identiteit. Jongeren die meewerken aan een Europees project over dat thema, kunnen hun project voordragen. De drie winnende projecten ontvangen een prijs ter waarde van respectievelijk 7.500, 5.000 en 2.500 euro.

De Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren wordt toegekend aan projecten die:

  • wederzijds begrip op Europees en internationaal vlak bevorderen
  • de ontwikkeling van een gemeenschappelijk besef van Europese identiteit en integratie stimuleren
  • een voorbeeldfunctie voor jongeren in Europa vervullen en als praktisch voorbeeld dienen van Europeanen die als één gemeenschap samenleven.

De projecten kunnen betrekking hebben op het organiseren van evenementen voor jongeren of uitwisseling van jongeren. Ook onlineprojecten met een Europese dimensie komen in aanmerking. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 30 januari 2017 worden ingediend.

Meer informatie over de prijs - online aanvraag - wedstrijdreglement