16.06.2016 | Minister van Jeugd lauwert nieuwe lichting kindvriendelijke steden en gemeenten

Label kindvriendelijke stadTemse, Kortrijk, Middelkerke, Dendermonde, Poperinge, Herenthout, Geraardsbergen en Leuven mogen zich de komende zes jaar kindvriendelijke stad of gemeente noemen.

Op 6 november reikte de Vlaamse minister van Jeugd voor de tweede maal het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten' uit. Het label heeft zijn roots in de internationale Child Friendly Citiesbeweging, die vanuit de VN en UNICEF is opgestart. Het label lauwert steden en gemeenten die het internationale Kinderrechtenverdrag omzetten in concreet beleid op alle terreinen waarmee kinderen en jongeren in aanraking komen.

Beleid met een kindvriendelijke bril

De steden en gemeenten analyseerden samen met kinderen en jongeren hun beleid met een kindvriendelijke bril. Ze formuleerden een strategie die rekening houdt met hun jonge inwoners in al hun beleidsbeslissingen. Niet alleen als het over jeugdwerk of kinderopvang gaat, maar ook over andere domeinen, zoals mobiliteit, welzijn, cultuur en veiligheid.

Een jury beoordeelde de dossiers van de steden en gemeenten. Welk traject legden ze af? Hoe kindvriendelijk zijn ze nu, wat is hun strategie kindvriendelijkheid en hoe is die verankerd in hun beleid? De jury bestond uit UNICEF België, het Kinderrechtencommissariaat, VVSG, Demos, VVJ, Hogeschool Gent, Universiteit Gent, AP Hogeschool Antwerpen, de afdeling Jeugd en het Europees Netwerk Kindvriendelijke Steden.

Aan de slag

Steden en gemeenten die ook voor de titel willen gaan, kunnen zich tegen 2018 en 2020 klaarstomen. Dat kan op eigen houtje, met alle info die ze vinden op www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be, of onder begeleiding van VVJ. De internationale beweging Child Friendly Cities ontwikkelde een toolkit die steden en gemeenten helpt om hun staat van kindvriendelijkheid op te maken en hun strategie voor de komende jaren te bepalen. VVJ vertaalde dat instrumentarium naar de Vlaamse context.

Op www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be vinden steden en gemeenten die kindvriendelijkheid willen verankeren in hun beleid, alles om aan de slag te gaan:

  • Visie op kindvriendelijke steden en gemeenten
  • Voorbeelden in Vlaanderen
  • Een toolkit en methodieken om zelf aan de slag te gaan
  • Hoe je het label ‘kindvriendelijke stad’ of ‘kindvriendelijke gemeente’ aanvraagt