31.08.2016 | Uitnodiging seminar 'Youthfriendly communities and public space'

De afdeling Jeugd zoekt vijf personen om deel te nemen aan een seminar met als thema 'Youthfriendly communities and public space' (Tallinn, 24-28 oktober). De delegatie wordt samengesteld uit jeugdconsulenten, jeugdwerkers, betrokken beleidsmakers (uit de jeugdsector, maar ook andere betrokken sectoren zoals ruimtelijke planners), jeugdraadsleden of jongerenvertegenwoordigers die met het thema bezig zijn.

Het gaat om een peer learning seminar met deelnemers uit Estland, Letland, Litouwen en Vlaanderen (20 deelnemers), dat begeleid wordt door twee professionele facilitatoren.

Inhoudelijke aspecten

Sleutelvragen van het seminar
-
Hoe kunnen we een jeugdvriendelijke gemeenschap creëren en hoe kan inzetten op publieke ruimte daarbij helpen?
- Wat moet er gebeuren opdat jongeren zich welkom en veilig voelen in de publieke ruimte?
- Hoe kan de erkenning van jeugdwerk bijdragen tot langetermijnplanning en -strategieën?
- Hoe kunnen plekken, mensen en middelen gevonden worden?
- Hoe kunnen jongeren zelf betrokken worden bij het proces?
- Hoe kan cross-sectorale samenwerking rond dit thema bevorderd worden?

Te verwachten resultaat
- Goede voorbeelden en innovatieve methodes in kaart brengen en uitwisselen
- Aanbevelingen voor het lokale en nationale niveau formuleren
- Projectideeën uitwerken en mogelijke samenwerking onderzoeken

Hoe solliciteren?

Wil je graag deel uitmaken van de Vlaamse delegatie? Vul dan het sollicitatieformulier (.doc) in en bezorg het ten laatste op 16 september 2016 aan de afdeling Jeugd.


Deze uitnodiging kadert binnen het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse overheid, Estland, Letland en Litouwen. Een dergelijk akkoord geeft de Vlaamse overheid de mogelijkheid nieuwe kennis en ervaringen op te doen en te delen met anderen, en zo het eigen jeugd(werk)beleid te versterken.