08.01.2016 | Projectsubsidie voor vijf structureel gesubsidieerde verenigingen

In het kader van de subsidieregeling voor projecten van gesubsidieerde verenigingen (indienronde september 2015) ontving de afdeling Jeugd een subsidieaanvraag van vijf verenigingen (één landelijk georganiseerde jeugdvereniging en vier verenigingen informatie en participatie). Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om alle projecten te aanvaarden voor subsidiëring.

Alleen projecten die inspelen op ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben, komen in aanmerking voor subsidiëring.

 • Kinderen en jongeren informeren over kinderrechten - 35 000 euro
  (project van Kinderrechtswinkel vzw)
  De Kinderrechtswinkel wil haar publicatie De Bende van :P en het magazine ’t Zitemzo Jouw rechten Jouw leven voor jongeren actualiseren en verspreiden in de periode 2016-2017 (elk op 20 000 exemplaren). Bij de publicaties horen digitale lesbrieven voor intermediairen. In 2016 wil de Kinderrechtwinkel ook de mogelijkheden aftoetsen voor het aanwenden van alternatieve producten om informatie over kinderrechten te verspreiden.

 • Communicatiestrategie voor min 19-jarige holebi-jongeren - 30 000 euro
  (project van Wel Jong Niet Hetero vzw)
  WJNH beschikt over een communicatiestrategie en een online platform voor holebi- en transgenderjongeren. Deze instrumenten zijn vooral gericht op jongeren boven de negentien jaar en worden ook vooral door hen gebruikt. Ook andere, bestaande fora zijn niet geschikt voor deze leeftijdsgroep, omdat de contacten die daar gezocht worden, vaak seksueel getint zijn. Daarnaast stelt WJNH vast dat de leeftijd waarop jongeren zich seksueel uiten als holebi of transgender, blijft dalen. Vanuit deze vaststellingen wil WJNH een nieuwe communicatiestrategie ontwikkelen die zich specifiek richt naar jongeren onder de negentien. Daarnaast wil WJNH deze jongeren een online forum geven waar ze in een beveiligde omgeving in contact kunnen komen met andere jongeren binnen hun leeftijdsgroep.

 • Toolkit voor coderbewegingen - 28 150 euro
  (project van Mediaraven vzw)
  Coderen wordt meer en meer beschouwd als een belangrijke competentie voor digitaal burgerschap in de 21ste eeuw. Kinderen en jongeren vertrouwd maken met programmeren en digitale technologie, sluit hier als doelstelling bij aan. Er zijn steeds meer mogelijkheden voor individuen en groepen om hier laagdrempelig mee aan de slag te gaan. De laatste jaren groeit dan ook het aantal coderactiviteiten en –bewegingen. Om aan de stijgende vraag voor dit soort initiatieven te voldoen, is er nood aan meer begeleiders. Er zijn wel voldoende IT-specialisten en programmeurs die zich daartoe willen engageren, maar het ontbreekt hen vaak aan pedagogische en didactische kwaliteiten. Met dit project - een toolkit voor coderbewegingen ontwikkelen - wil Mediaraven daarop inspelen.

 • Battle in the bib - 25 000 euro
  (project van Centrum Informatieve Spelen vzw - CIS)
  Om de troeven van bibliotheken kenbaar te maken bij de jeugdige bezoekers, wil CIS gebruik maken van een spelformule 'Battle in the bib', een interactief, online spel voor jongeren van elf tot veertien jaar. Het gaat om een generiek spel, dat elke bibliotheek zal kunnen aanpassen aan de eigen noden en verwachtingen. Met dit spel wil CIS ingaan op de behoefte van bibliotheken om hun werking en meerwaarde op een ludieke, speelse manier kenbaar te maken bij het jonge publiek.

 • BILL Awards - 15 000 euro
  (project van Cultureel Jeugd Paspoort vzw- CJP)
  Een eerste luik in het project draait om jongerencommunicatie. Veel culturele en educatieve verenigingen doen een inspanning om hun communicatie aan te passen aan jongeren, wat vaak een tijdrovende bezigheid is. CJP wil deze inspanningen belonen door een award uit te reiken voor de beste jongerencommunicatiecampagne. Waar er vorig jaar alleen een prijsuitreiking was, wil CJP daar in 2016 een hele dag aan koppelen. Bedoeling is dat de verschillende verenigingen met elkaar good practices kunnen uitwisselen, advies inwinnen over toekomstige of reeds uitgevoerde jongerencampagnes, enzovoort. Een tweede luik in het project zijn de BILL-awards: prijzen voor jonge talenten die hun creatieve skills verder durven te ontwikkelen. Met de awards wil CJP de inzet van de jongeren erkennen en hen aanmoedigen zich verder creatief te ontwikkelen.