07.01.2016 | Aanpassing subsidieregels voor landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen en verenigingen informatie en participatie aangenomen door Vlaams Parlement

In het ontwerp van programmadecreet (voluit het 'decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016') is een voorstel opgenomen om artikel 13 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid te wijzigen. Het programmadecreet werd op 17 december 2015 aangenomen door het Vlaams Parlement. De wijziging heeft de volgende consequenties:

  • Verenigingen die in de loop van een vierjarige beleidsperiode erkend worden, kunnen vanaf 2016 geen tussentijdse beleidsnota meer indienen.
    Tot nu toe konden verenigingen die in de loop van de beleidsperiode 2014-2017 erkend werden, een beleidsnota indienen voor de rest van die periode (bijvoorbeeld een beleidsnota voor 2015-2017 of 2016-2017) en daarvoor variabele subsidies krijgen, bovenop hun basissubsidie. Vanaf 1 januari 2016 is dat niet meer mogelijk, dus ook niet in de loop van de volgende vierjarige beleidsperiodes. De verenigingen die in 2015 variabele subsidies ontvangen, komen wel nog tot eind 2017 verder in aanmerking voor deze subsidies. Aanvragen voor variabele subsidies voor de periode 2018-2021 (beleidsnota’s) moeten uiterlijk op 1 januari 2017 worden ingediend.

  • Vanaf 2016 is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een basissubsidie van 55 000 euro op basis van drie modules.
    De bepaling dat een vereniging, voorafgaand aan de erkenning, gedurende vier opeenvolgende jaren kan worden gesubsidieerd op basis van drie modules, wordt geschrapt. Verenigingen die in 2014 en 2015 een basissubsidie ontvingen of die in 2015 een toezegging kregen voor een basissubsidie, kunnen de basissubsidie wel nog krijgen tot uiterlijk vier jaar na de toezegging ervan.

Tekst aanpassing decreet 20.01.2012 - extract uit het aangenomen programmadecreet (.pdf)