22.01.2016 | Uitnodiging seminar 'iReachable? Actual challenges for youth work'

De afdeling Jeugd zoekt vijf jeugdwerkers en/of beleidsmedewerkers om deel te nemen aan een seminar met als thema 'iReachable? Actual challenges for youth work'. Doel van het seminar is op zoek te gaan naar nieuwe benaderingen en methodes in het jeugdwerk om meer jongeren te bereiken en meer diverse doelgroepen aan te spreken.

Het gaat om een peer learning seminar met deelnemers uit Estland, Letland, Litouwen en Vlaanderen (20 à 25 deelnemers).

Inhoudelijke aspecten

Doel van het seminar
Discussiëren over en uitwerken van nieuwe benaderingen en methodes in het jeugdwerk, waardoor meer jongeren en meer jongeren met een diverse achtergrond worden bereikt:
- in kaart brengen van de verschillende realiteiten van jeugdwerk en hoe jongeren bereikt worden;
- definiëren van de drempels die jongeren ervaren om deel te nemen aan jeugdwerk;
- identificeren en delen van (goede) praktijken;
- analyseren hoe goede voorbeelden naar andere nationale realiteiten vertaald kunnen worden;
- zoeken van duurzame oplossingen (zowel in de praktijk als in het beleid) om meer jongeren en meer jongeren met een diverse achtergrond te bereiken.

Te verwachten resultaat
- concrete antwoorden op de geformuleerde uitdaging en de sleutelvragen;
- een lijst van sleutelelementen die kunnen bijdragen tot een goede praktijk om meer jongeren en jongeren met diverse achtergronden te bereiken;
- een actieplan met een aantal concrete stappen voor de deelnemers.

Hoe solliciteren?

Wil je graag deel uitmaken van de Vlaamse delegatie? Vul dan het sollicitatieformulier (.doc) in en bezorg het samen met het seminar registration form (.docx) ten laatste op 10 februari 2016 aan de afdeling Jeugd.


Deze uitnodiging kadert binnen het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse overheid, Estland, Letland en Litouwen. Een dergelijk akkoord geeft de Vlaamse overheid de mogelijkheid nieuwe kennis en ervaringen op te doen en te delen met anderen, en zo het eigen jeugd(werk)beleid te versterken.