14.01.2016 | 'Implementatie van de Europese Jeugdgarantie' - voorbeeld Luxemburg

De afdeling Jeugd stuurde in november 2015 een delegatie van vier personen naar Luxemburg voor een studiebezoek over het thema 'Implementatie van de Jeugdgarantie - samenwerking tussen jeugd en werkgelegenheid'.

Wat is de Jeugdgarantie?

De Jeugdgarantie of Youth Guarantee is een nieuwe Europese strategie om de jeugdwerkloosheid aan te pakken (goedgekeurd in april 2013). Ze garandeert iedere jongere onder 25 jaar, al dan niet ingeschreven bij een dienst voor arbeidsbemiddeling, een concreet en degelijk aanbod binnen de vier maanden na exit uit het onderwijs of na het tijdstip waarop hij of zij werkloos is geworden. Dat aanbod moet neerkomen op een job, een stage of een beroepsopleiding op maat van elke werkzoekende. De EU vult nationale en regionale uitgaven voor de Jongerengarantie aan via het Europees Sociaal Fonds en het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (Youth Employment Initiative), ter waarde van 6 miljard euro. Om de uitvoering van het Jongerengarantieplan te versnellen, werd op voorstel van de Europese Commissie vanaf 2015 een bedrag van 1 miljard euro vrij te maken.

Samenwerking tussen jeugd en werkgelegeneheid

Luxemburg heeft in het kader van de implementatie van de Jeugdgarantie heel wat ervaring wat de samenwerking tussen jeugd en werkgelegenheid betreft. Dat geldt zowel voor het beleidskader als voor concrete projecten. Tijdens dit studiebezoek werden zowel de coördinatiemechanismen als het concrete aanbod voorgesteld. Er was een presentatie van het politieke kader, van het concept in Luxemburg, van de coördinatiestructuren en van concrete maatregelen en proejcten.

Meer informatie vind je in het verslag van het studiebezoek (.pdf)


Het studiebezoek kaderde in het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse overheid en Luxemburg. Een dergelijk akkoord geeft de Vlaamse overheid de mogelijkheid nieuwe kennis en ervaringen op te doen en te delen met anderen, en zo het eigen jeugd(werk)beleid te versterken.