17.08.2016 | VIA-subsidies gedeeltelijk uitbetaald

De Vlaamse Regering kende op 15 juli 2016 een gedeeltelijke subsidie toe van zo'n 17,3 miljoen euro voor de uitvoering van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de socialprofit- en de non-profitsectoren en van de desbetreffende cao's in het sociaal-cultureel werk. Het gaat om 60% van het voor 2016 voorziene bedrag.

Voor de verdeling van de overige 40% zal de Vlaamse minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz met de administratie, de sociale en vakbondsorganisaties een overleg organiseren. Bedoeling is vóór 30 september een consensus te bereiken over de berekeningswijze, en dit binnen het kader van de bestaande VIA-akkoorden en binnen de huidige budgettaire krijtlijnen. Op basis van dat overleg wordt het resterende bedrag aan de begunstigden doorgestort.

Meer informatie over de Vlaamse Intersectorale Akkoorden