25.02.2016 | Europese Commissie kondigt maatregelen aan tegen radicalisering en sociale uitsluiting

Europees Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Tibor Navracsics kondigde vorige week een aantal maatregelen aan die sociale uitsluiting en radicalisering van jongeren moeten tegengaan. De commissaris wil daartoe sterk inzetten op het verwerven van competenties en vaardigheden, zowel via formeel leren (het onderwijs) als niet formeel leren (via het cultuur-, sport- en jeugdwerkaanbod). Want met de juiste professionele en sociale competenties is het voor jongeren makkelijker om werk te vinden, en dat is net de beste garantie tegen sociale uitsluiting, aldus de commissaris.

Een van de maatregelen heeft betrekking op het jeugdwerk. Jeugdwerkers spelen een sleutelrol in het bereiken van jongeren in steden en gemeenten, vooral de meest kwetsbare jongeren. Het is dan ook belangrijk dat ze over de juiste vaardigheden beschikken om radicalisering te herkennen en tegen te gaan. Daartoe zal de Commissie een specifieke toolkit ontwikkelen voor jeugdwerkers en jeugdorganisaties. Die toolkit is één van de opdrachten van een expertengroep rond radicalisering, die in maart van start gaat en waar ook de Vlaamse overheid aan deelneemt. Verder wil de Commissie het Europees Vrijwilligerwerk versterken en meer openstellen voor kansarme jongeren.

Lees meer over de aangekondigde maatregelen