23.08.2016 | Op kamp of op het speelplein? Bescherm kinderen en jongeren tegen hitte en ozon!Hitte en ozon

Van woensdag 24 augustus en loopt tot zondag 28 augustus wordt de waarschuwingsfase van het hitte- en ozonplan geactiveerd. Vanaf nu zijn maatregelen nodig om jongeren te beschermen tegen de hitte en luchtvervuiling.

Ben je met je vereniging op zomerkamp? Ben je verantwoordelijk voor de speelpleinwerking of een ander jeugdinitiatief in je gemeente? Neem de komende dagen dan zeker de nodige voorzorgsmaatregelen. Agentschap Zorg en Gezondheid geeft je heel wat nuttige tips en aanbevelingen om gezondheidsproblemen door hitte en ozon te beperken of te vermijden.

Hitte en ozon: start van de waakzaamheidsfase

Van 15 mei tot en met 30 september loopt de waakzaamheidsfase van het hitte- en ozonplan. Tijdens deze fase worden de temperatuur en de ozonconcentraties nauwkeuring opgevolgd. Warme zomerdagen kunnen door hoge temperaturen en ozonpieken immers ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Symptomen van hitte zijn onder andere (slaap)hinder, huiduitslag en een hitteslag. Veel ozon kan dan weer leiden tot kortademigheid, irritatie van de ogen, keelpijn en hoofdpijn. Zonder bescherming kan de zon ernstige zonnebrand en een zonnesteek veroorzaken.

Groter risico voor kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren zijn vooral op het vlak van gedrag een belangrijke doelgroep in het kader van hitte en ozon. Ze lopen een groter risico op gezondheidsklachten door:

  • een grotere blootstelling door buitenactiviteiten
  • verhoogde fysieke inspanningen
  • een soms verlaagde perceptie van de risico's
  • eventuele groepsdruk
  • eventuele vermoeidheid.

Het is belangrijk om volgende drie kernwoorden in gedachte te houden: afkoeling, drinken en rust. Zorg voor voldoende afkoelingsmogelijkheden, voldoende drank (liefst water) en verplaats eventueel inspannende activiteiten.
Bescherming tegen hitte en zon: aanbevelingen en tips

Voorkomen is beter dan genezen

De folder "Hittegolf en ozonpieken, aanbevelingen voor sportclubs en voor sportieve en culturele evenementen" van het Agentschap Zorg en Gezondheid biedt heel wat informatie rond preventie en herkenning van gezondheidsklachten die veroorzaakt worden door hitte en ozon. De folder is ook heel nuttig voor jeugdorganisaties, omdat de vermelde risicofactoren voor sporters ook gelden voor kinderen en jongeren.