07.06.2016 | Burgerkabinet Jeugd resulteert in zestien beleidsaanbevelingen voor minister Gatz

Burgerkabinet Jeugd

Op vrijdag 6 mei 2016 vond in het Vlaams Parlement het live forum van het Burgerkabinet plaats. Niet minder dan 134 deelnemers kwamen samen in Brussel om met elkaar in gesprek te gaan over de uitdaging "Geef mee kleur aan de jeugd!" Samen kwamen ze tot zestien aanbevelingen. De minister zal die vertalen in zijn beleidsbrief Jeugd 2017, samen met de resultaten van het diversiteitstraject van de jeugdsector.

Divers deelnemersveld

Dat er kleur was op 6 mei, bleek alvast uit de samenstelling van de deelnemers: de oudste deelnemer was 68 jaar, de jongste 13. Van de 134 deelnemers waren er 25 jonger dan 18 jaar. Niet alleen in leeftijd was er een sterke diversiteit, maar ook op het vlak van gender, woonplaats, etnisch-culturele achtergrond of vertrouwdheid met het jeugdwerk. Daarnaast waren er ook deelnemers vanuit het netwerk tegen armoede, vluchtelingen, doven en slechtzienden en mensen met een psychische beperking.

Zestien beleidsaanbevelingen voor minister Gatz

Uit het online gedeelte van het Burgerkabinet werden veertien thema's gefilterd. De deelnemers werden over zestien tafels verspreid, aan elke tafel werd één thema behandeld. De twee meest populaire thema's uit het online gedeelte werden dubbel behandeld. Na twee themarondes formuleerden de deelnemers concrete aanbevelingen. Daaruit werd per tafel één aanbeveling geselecteerd, waarover de deelnemers in de plenaire zaal van het Parlement konden stemmen. De aanbeveling met de meeste stemmen werd er nog even kort uitgelicht, daarna gaf een tevreden minister zijn eerste reactie op de zestien aanbevelingen die in het halfrond werden voorgesteld.

Filmpje en foto's van het live forum in het Vlaams Parlement

Werkwijze en traject

Onder het motto 'Geef mee kleur aan jeugd' gaf minister van Jeugd Sven Gatz op 29 februari het startschot voor het Burgerkabinet Jeugd. Met dit initiatief wil de minister burgers betrekken bij zijn beleid: ze mee laten discussiëren, debatteren en aanbevelingen laten formuleren.

Het Burgerkabinet Jeugd verliep in twee fasen. De eerste fase was een online traject, dat liep van 29 februari tot en met 15 april en waaraan iedereen kon deelnemen. 1.538 geïnteresseerden bezochten het online platform. Het voortraject kon rekenen op meer dan 600 deelnemers, die aan de hand van discussies en het delen van ervaringen tot 20 concrete thema’s kwamen. In een tweede fase kwam een kerngroep van 134 personen samen, die de resultaten van het online traject uitwerkte tot aanbevelingen voor het beleid. Dat gebeurde op 6 mei in het Vlaams Parlement.

Waarom een bugerkabinet?

Het Vlaamse jeugdwerk wordt wereldwijd geprezen. Al jaren levert het jeugdwerk inspanningen om meer diverse doelgroepen te bereiken: maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, jongeren in armoede, kinderen en jongeren van andere origine, kinderen met een beperking of holebi-jongeren. Voor sommige jeugdwerkorganisaties is die diverse afspiegeling van de samenleving geen probleem, maar heel wat andere worstelen ermee of weten niet goed hoe ze bruggen kunnen slaan naar verenigingen die wel sterk staan in diversiteit of gericht zijn op een divers publiek.

Daarom plant de minister in samenwerking met de jeugdsector dit discussieforum over diversiteit in het jeugdwerk, waarvan hij de aanbevelingen in zijn beleid wil verwerken. Tegelijkertijd loopt er ook een diversiteitstraject in de jeugdsector zelf. De insteek daarvan zal uitmonden in een ronde tafel met de sector over dit thema. Op basis van de input van het burgerkabinet en de uitkomst van de ronde tafel zal de minister zijn beleid rond diversiteit in het jeugdwerk verder uitstippelen.

Diversiteit in de steden

Diversiteit in het jeugdwerk is een prioriteit van minister Gatz. Dat blijkt ook uit het criterium over stedelijkheid, dat onlangs werd toegevoegd aan de beoordeling van subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het criterium gaat met name na hoe 'de vereniging inspeelt op de kansen die de stedelijke context biedt voor vernieuwende initiatieven en op de maatschappelijke uitdagingen die zich in het bijzonder in steden voordoen.' De Vlaamse Regering keurde dit bijkomende criterium vorige vrijdag principieel goed.

In steden wonen meer maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, die vaak van andere etnisch-culturele oorsprong zijn. In Vlaanderen heeft gemiddeld een op de vier kinderen een migratieachtergrond, maar in de steden is dat gevoelig meer. In Antwerpen is bijvoorbeeld meer dan de helft van de kinderen van vreemde herkomst. Dat plaatst het jeugdwerk voor bijzondere uitdagingen.

 

burgerkabinet