19.07.2016 | Ministers Schauvliege, Weyts en Gatz stellen Masterplan Bivakplaatsen voor

Tijdens een kampbezoek aan KSA Tarcidall (Berchem) hebben ministers Ben Weyts (Toerisme), Joke Schauvliege (Omgeving, Natuur en Landbouw) en Sven Gatz (Jeugd) het nieuwe Masterplan Bivakplaatsen voorgesteld. Dat plan werd op 20 mei goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

De drie ministers werkten, op aanzet van de jeugdsector, een plan uit dat de regels en procedures voor de organisatie van kampen moet vereenvoudigen. Het masterplan wil ook een mouw passen aan het tekort aan kamp- en bivakplaatsen en tenten in de piekperiode van de zomervakantie.

bivakHet masterplan spitst zich toe op drie grote actieterreinen.

  1. Een eerste actieterrein is het wegwerken van de overregulering en een betere communicatie tussen jeugdgroepen en gemeenten. Jeugdbewegingen hebben nu nog vaak met allerlei praktische problemen te kampen wanneer ze in een gemeente op kamp gaan. Het masterplan wil gemeenten aanmoedigen om hun onthaalbeleid te verbeteren. Een welkomstbrochure aanbieden of een vrijwilliger inzetten die hen wegwijs maakt, zijn goede praktijkvoorbeelden.
    Daarnaast opent het masterplan nog meer mogelijkheden om in bossen en natuurreservaten speelzones in te richten. In de reglementering rond kampvuren zal rekening worden gehouden met de vragen van de jeugdbewegingen om dichter bij hun bivak een veilig kampvuur te mogen maken.

  2. Een tweede actieterrein focust op oplossingen om het tekort aan kampplaatsen weg te werken en jeugdgroepen in de piekperiodes van de zomervakantie aan betaalbaar kampeermateriaal te helpen. Minister Weyts wil blijven investeren in jeugdverblijven om het aanbod aan bivakplaatsen op peil te houden. Het Masterplan laat toe om weiden waar tijdelijk tenten geplaatst worden voor jeugdkampen, vrij te stellen van een vergunningsplicht. Minister Gatz wil de voorraad aan tenten bij de uitleendienst op peil houden. Hij blijft investeren in nieuw materiaal en laat nagaan of het aanbod nog kan worden verbeterd. Net zoals vorig jaar investeert de minister nog dit jaar 317.000 euro in tenten. Er wordt bekeken of groepen die over eigen tenten beschikken, ondersteund kunnen worden om deze aan andere groepen uit te lenen.

  3. Een derde focus is het samenbrengen van alle nuttige informatie over kampeer- of verblijfsmogelijkheden, zodat er een nog beter overzicht wordt gemaakt van alle beschikbare plaatsen.

Masterplan Bivakplaatsen - goedgekeurd door VR op 20/06/2016 (pdf)

De opvolging en verdere uitwerking van de concrete acties zal gebeuren door de Taskforce Jeugdverblijven. Bij die werkgroep is, naast de Vlaamse overheid, ook de jeugdsector betrokken.

Coördinerend minister van Jeugd Sven Gatz: "Met het Masterplan Bivakplaatsen willen we jeugdgroepen nog beter ondersteunen wanneer ze op kamp trekken en ervoor zorgen dat leiders en leidsters zich voornamelijk kunnen bezighouden met het organiseren van leuke kampactiviteiten om kinderen en jongeren een onvergetelijk kamp te bezorgen. Met het masterplan hebben we een stap vooruit gezet om hen minder met bijkomstigheden op te zadelen. Zo willen we gemeenten aanmoedigen om jeugdverenigingen van bij hun aankomst warm welkom te heten door hen meteen de nodige informatie te bezorgen over het reilen en zeilen binnen de gemeente. Meeuwen-Gruitrode en Marche-en-Famenne zijn daar alvast mooie voorbeelden van."

Ben Weyts:"We zorgen ervoor dat jongeren zorgeloos op kamp kunnen in Vlaanderen. Gedaan met bang afwachten of er nog wel ergens een leuk plaatsje is. We zorgen ervoor dat er steeds meer geschikte bivakplaatsen op de markt komen, door gerichte impulsen te geven aan toeristische ondernemers. Meer aanbod, meer keuze, meer vrijheid, meer plezier."

Joke Schauvliege: "De beleving van de natuur voor de jeugd is een van de speerpunten van mijn beleid. Die beleving vergroot het draagvlak en de verbondenheid met hun omgeving. Onze jongeren moeten nog echt kunnen ravotten, zonder al te veel administratieve zorgen. Aan de hand van het masterplan willen we verder inzetten op het creëren van speelzones, zodat elke gemeente er minstens één heeft. Ook de regelgeving rond kampvuren willen we versoepelen."