02.02.2016 | Ministers Crevits en Gatz willen Cultuur en Onderwijs dichter bij elkaar brengen

Dag Van de CultuureducatieVoor een publiek van een zeshonderdtal leerkrachten, beleidsmakers en medewerkers uit de cultuur-, jeugd- en onderwijssector werd vandaag, op de twaalfde Dag van de Cultuureducatie, een stand van zaken over het onderzoeksrapport 'Cultuur in de Spiegel' gegeven. Dit rapport dient als basis voor een vernieuwde samenwerking tussen cultuur en onderwijs. De Vlaamse ministers van Cultuur en Onderwijs, Sven Gatz en Hilde Crevits, willen in de toekomst een intensere en meer geïntegreerde samenwerking tussen cultuur en onderwijs.

Het onderzoek 'Cultuur in de Spiegel' gaat na hoe leerkrachten omgaan met de cultuurtheorie en hoe dit hun pedagogisch handelen en denken versterkt. Het onderzoek wordt in Vlaanderen gevoerd door HIVA-KULeuven en VUB in opdracht van CANON Cultuurcel (de cultuurcel van het ministerie van onderwijs en vorming).

'Cultuur in de Spiegel' roept op om cultuur breed te interpreteren, als een reflectie in de spiegel. In dit denkproces staan vier basisvaardigheden centraal: verbeelden, waarnemen, conceptualiseren en analyseren. Het onderzoek wil stimuleren om een referentiekader voor cultuureducatie te ontwikkelen dat inzet op deze vaardigheden. De Vlaamse ministers Crevits en Gatz lichtten toe dat ze nauwer willen samenwerken om de muren tussen cultuur en onderwijs te slopen. Cultuur moet binnen onderwijs veel breder aan bod komen, en ook onderwijs kan zich meer laten inspireren door Cultuur.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: "Overheid en onderzoek bepleiten met het project ‘Cultuur in de Spiegel’ een gemeenschappelijke visie op cultuur in de eindtermen, de leerplannen, de klaspraktijk, het schoolbeleid en de scholing van leerkrachten. Net zo’n visie kan een aantal verouderde patronen in het Vlaamse cultuuronderwijs doorbreken en het belang van cultuur in het onderwijs verstevigen. Het onderzoek reikt handvatten aan voor een visie rond cultuur en kunst op school. Dat leidt tot grotere kwaliteit en een stevigere belangstelling bij collega’s. De verhalen uit de proefscholen leren ons dat leerkrachten zich gesteund en geïnspireerd voelen in hun lespraktijk."

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz: "Samenwerking tussen cultuur en onderwijs is een aparte doelstelling van mijn cultuurbeleid. Via de school kunnen kinderen de cultuurmicrobe te pakken krijgen. Maar ook daarbuiten wil ik de deelname aan cultuur stimuleren. Cultuur vormt immers mensen en vormt de samenleving." Als resultaat van het Burgerkabinet zal minister Gatz de link leggen tussen cultuur en onderwijs in en tussen de verschillende vakgebieden in het onderwijs. Bovendien wil hij tegemoet komen aan de vraag om cultuur structureel in het onderwijs te integreren zodat kinderen van jongs af cultuur op een prettige en inspirerende manier kunnen leren en beleven.

Alle informatie en de verslaggeving en het dubbelinterview zijn terug te vinden op