21.10.2015 | Verslag EU-Jeugdconferentie Luxemburg

De gestructureerde dialoog rond politieke participatie van jongeren is een beslissende fase ingegaan. Op de EU-Jeugdconferentie in Luxemburg (21-24 september) finaliseerden de deelnemers de aanbevelingen die de voorbije maanden uit raadplegingen en discussies in heel Europa naar boven waren gekomen. Voor Vlaanderen namen twee vertegenwoordiers van de afdeling Jeugd deel, evenals de twee jongerenambassadeurs die het project van de Vlaamse Jeugdraad mee vorm hebben gegeven.

De deelnemers moesten ook werken aan een 'toolkit'. Daarmee kunnen onder meer beleidsmakers en jeugdraden aan de slag om de aanbevelingen in hun land of op EU-niveau in de praktijk om te zetten. De toolkit wordt momenteel nog afgewerkt door het Luxemburgse voorzitterschap en daarna in de hele Europese Unie verspreid.

De aanbevelingen worden meegenomen naar de EU-Raad Jeugd van november. Daar zullen de ministers van Jeugd er zich in formele conclusies over uitspreken en zullen de lidstaten zich engageren om er effectief mee aan de slag te gaan.

Aanbevelingen EU-Jeugdconferentie Luxemburg (.pdf)