21.01.2015 | Kadervorming 2014: uitgereikte attesten

In 2014 reikte de afdeling Jeugd 6 264 attesten kadervorming uit. Een attest kan pas worden uitgereikt als een jongere met succes heeft deelgenomen aan een erkende vormingscursus en de vereiste stage heeft voltooid.

  • attesten animator: 5 019
  • attesten hoofdanimator: 930
  • attesten instructeur: 297
  • attesten hoofdinstructeur: 18

Nieuwe regeling kadervorming