20.01.2015 | België neemt het voortouw rond kinderrechten

België wil een voortrekkersrol spelen in het verdedigen en bevorderen van kinderrechten. Ons land organiseerde op 9 en 10 december samen met de afdeling Kinderrechten van de Raad van Europa een Europese conferentie over het "Belang van het Kind".

Op 20 november vierden we de 25ste verjaardag van het VN-Kinderrechtenverdrag. Op 20 november 1989 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem het Kinderrechtenverdrag goed. In België trad dat verdrag in 1992 in werking. Naar aanleiding van die verjaardag organiseerde België, als voorzitter van het Comité van ministers van de Raad van Europa, een Europese conferentie over kinderrechten.

De focus van de conferentie lag op het belang van het kind in familiale aangelegenheden. Hoe kun je rekening houden met het belang van het kind wanneer het niet samenvalt met het belang van de ouders of van de samenleving? Hoe hou je rekening met het belang van het kind bij een echtscheiding of wanneer één van beide ouders in de gevangenis zit?

Experten uit de 47 lidstaten van de Raad van Europa, vertegenwoordigers van internationale organisaties en NGO’s gingen dieper in op deze thema's. Bedoeling was ervaringen uit te wisselen, instrumenten ter beschikking te stellen en deontologische regels te definiëren. Op die manier kunnen de mensen op het terrein die dagelijks beslissingen moeten nemen over kinderen, beter ondersteund worden.

De presentaties van de sprekers en andere documenten m.b.t. dit thema en de conferentie zijn nu beschikbaar op www.bestinterestofthechild.be.