09.10.2015 | Uitnodiging studiebezoek Luxemburg - 23 tot 25 november 2015

De afdeling Jeugd stuurt een delegatie van maximaal vijf personen naar Luxemburg voor een studiebezoek over het thema 'Implementatie van de Jeugdgarantie - samenwerking tussen jeugd en werkgelegenheid'. De delegatie wordt samengesteld uit ambtenaren van de beleidsvelden jeugd en werkgelegenheid en verantwoordelijken van organisaties en instituten uit de betrokken sectoren.

Thema en programma

Luxemburg heeft in het kader van de implementatie van de Jeugdgarantie heel wat ervaring wat de samenwerking tussen jeugd en werkgelegenheid betreft. Dat geldt zowel voor het beleidskader als voor concrete projecten. Tijdens dit studiebezoek worden zowel de coördinatiemechanismen als het concrete aanbod voorgesteld:

 • presentatie van het politieke kader
 • presentatie van het concept in Luxemburg
 • presentatie van de coördinatiestructuren
 • presentatie van concrete maatregelen zoals
  • "Maison de l’orientation"
  • "Projet jeunes" van de administratie werkgelegenheid
  • Projecten vanuit onderwijs
  • "Service volontaires d’orientation", workshops van SNJ (Service National de Jeunesse)

Meer info - gedetailleerd programma (.pdf)


Hoe solliciteren?

Wil je graag deel uitmaken van deze delegatie? Vul dan het sollicitatieformulier (.doc) in en bezorg het ten laatste op 26 oktober 2015 aan de afdeling Jeugd.


Deze uitnodiging kadert binnen het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse overheid en Luxemburg. Een dergelijk akkoord geeft de Vlaamse overheid de mogelijkheid nieuwe kennis en ervaringen op te doen en te delen met anderen, en zo het eigen jeugd(werk)beleid te versterken.