29.06.2015 | Nieuw samenwerkingsakkoord met Zuid-Afrika over vrijwilligerswerk

De Vlaamse Regering sloot een nieuw, vijfjarig samenwerkingsakkoord met Zuid-Afrika over de opwaardering en bevordering van (jongeren)vrijwilligerswerk in middenveldorganisaties in Zuid-Afrika. Concreet zullen de afdeling Jeugd en het Zuid-Afrikaanse National Youth Development Agency (Nationaal Agentschap voor Jeugdontwikkeling) dit samenwerkingsprogramma uitvoeren.

De samenwerking met Zuid-Afrika over dit thema werd in januari 2012 opgestart. Sindsdien werden de volgende resultaten geboekt:

  • Er werd een toolkit ontwikkeld over het beheer van vrijwilligerswerk.
  • Er werd een opleiding georganiseerd over de toolkit in acht provincies, waarbij 198 vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld werden opgeleid.
  • Er vonden twee kennisseminaries plaats met telkens honderd vertegenwoordigers.
  • Er werd onderzoek verricht naar de perceptie van jongeren over vrijwilligerswerk en naar de plaats van vrijwilligerswerk in de huidige beleidsplannen en wetgeving in Zuid-Afrika.
  • Er werd een online databank opgestart met vrijwilligerswerkplaatsen bij NGO's, die regelmatig wordt bijgewerkt, en er werd een partnerschap gesloten met het Department of Public Works ("Extended Public Works Programme for the Non State Sector"), waarbij verschillende vzw`s worden ondersteund om samen 2000 jonge vrijwilligers te engageren.
  • Er werd tot slot een evaluatie gemaakt van de samenwerking van de voorbije drie jaar en werd er een Top georganiseerd om de toekomst van de samenwerking te bespreken en vorm te geven.

De samenwerking wordt nu voor vijf jaar voortgezet. Voor de uitvoering van het actieplan 2015-2016 ligt de focus op de vier bouwstenen die werden voorgesteld tijdens de 1ste Top over vrijwilligerswerk (oktober 2014) en die gebaseerd zijn op de resultaten van de evaluatie:

  • capaciteitsontwikkeling
  • kennisontwikkeling
  • lobbywerk en advocacy
  • marketing en communicatie