24.06.2015 | Verslag van de EU-Raad Jeugdzaken (18-19 mei)

Op 18 en 19 mei kwamen de Europese ministers van Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport bijeen in de EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport.

Wat Jeugd betreft, nam de Raad conclusies aan waarin de lidstaten wordt gevraagd een intensievere sectoroverschrijdende beleidssamenwerking te realiseren, om de sociaal-economische uitdagingen voor jongeren doeltreffend aan te pakken. Daarbij werd specifiek de waarde en de rol van jeugdwerk in de verf gezet. Daarnaast nam de Raad ook conclusies aan over jeugdwerk voor een hechtere samenwerking. Daarin wordt benadrukt dat jeugdwerk een belangrijke bijdrage levert aan de persoonlijkheidsontwikkeling, sociale integratie, culturele verscheidenheid en actief burgerschap van jongeren.

De ministers bespraken verder ook hoe de politieke participatie van jongeren aan het democratische leven in Europa kan worden verbeterd. Tot slot mocht de Belgische vertegenwoordiger de Europese 'Verklaring van Brussel' over jeugdwerk toelichten. De verklaring was het resultaat van de besprekingen op de tweede Europese Jeugdwerkconventie (27- 30 april 2015).