07.04.2015 | Prijs Jeugdgemeente van Vlaanderen

Om de twee jaar kan de Vlaamse minister van Jeugd een of meer gemeenten bekronen voor de inspanningen die ze geleverd hebben ten voordele van kinderen en jongeren. De bekroonde gemeente mag zich twee jaar lang Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen noemen.

't Is weer prijs!

Is jouw gemeente goed bezig en verdient ze het om twee jaar lang met de titel Jeugdgemeente van Vlaanderen uit te pakken? Voert jouw gemeente een vernieuwend, participatief, divers of duurzaam jeugdbeleid? Levert jouw gemeentebestuur uitzonderlijke inspanningen op het vlak van jeugdcultuur of buitenspelen? Aarzel dan niet, draag jouw gemeente voor en ding mee naar de prijs!

De jeugdraad is aan zet

Elke jeugdraad kan zijn gemeente of stad voordragen. Want wie is er beter geplaatst om het lokale jeugdbeleid naar waarde te schatten? De jeugdraad staat immers dagelijks met beide voeten in het veld en vertegenwoordigt de uiteindelijke ‘klanten’ van het beleid. De titel van Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen is dus een grote 'Vind ik leuk' van jongeren voor het jeugdbeleid in hun gemeente.

Aan de prijs is een bedrag van 20 000 euro verbonden. De geldprijs is bedoeld voor de verdere ontwikkeling van het jeugdbeleid in de gemeente.

Hoe kan je jouw gemeente voordragen?

De jeugdraad moet bij de afdeling Jeugd ten laatste op 1 juni 2015 een dossier indienen aan de hand van een formulier (.doc). Het dossier wordt getoetst aan minstens drie van de volgende criteria:

  1. de vernieuwende kwaliteiten van het gemeentelijke jeugdbeleid
  2. de concrete participatie van de jeugd aan het gemeentelijke beleid
  3. het bereik van nieuwe en diverse doelgroepen
  4. de aandacht voor duurzame ontwikkeling binnen het gemeentelijke jeugdbeleid, waarbij minstens de ecologische pijler wordt ingevuld
  5. de vernieuwende aspecten van het beleid op het vlak van jeugdcultuur
  6. de inspanningen van het beleid om het buitenspelen van kinderen te bevorderen.

Bezorg het formulier via e-mail aan Ann Vandenbussche: ann.vandenbussche@cjsm.vlaanderen.be

De afdeling Jeugd stelt een adviescommissie samen om de ingediende dossiers te beoordelen. Het advies van de commissie wordt aan de minister van Jeugd bezorgd, die op basis van dat advies een beslissing neemt. De minister maakt de winnaar bekend in december 2015.