12.01.2015 | 1ste Top over vrijwilligerswerk voor en door jongeren in Zuid-Afrika: eindverslag conferentie en evaluatie samenwerking

In oktober 2014 werd in Johannesburg een conferentie gehouden over het thema 'Vrijwilligerswerk voor en door jongeren in NGO's in Zuid-Afrika'. Bedoeling was een evaluatie te maken van de inspanningen die Zuid-Afrika de voorbij twee en een half jaar heeft geleverd om vrijwilligerswerk vorm te geven en te stimuleren. De Vlaamse overheid (afdeling Jeugd) heeft daar in het kader van haar samenwerkingsprogramma met Zuid-Afrika een belangrijke rol in gespeeld. Momenteel wordt een nieuw werkprogramma 2015-2019 voorbereid.

Sinds 1995 is er een intense samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika op het vlak van jeugd en jeugdbeleid. Zo werden in de voorbije periode meer dan 500 jeugdwerkers en jeugdleiders gevormd en werden bouwenstenen ontwikkeld voor de uitwerking van een lokaal jeugdbeleid. Er werden programma’s uitgewerkt op het vlak van jeugd, cultuur en sport, gelinkt aan vier gemeenschapscentra.

De voorbije twee en een half jaar lag de focus op het stimuleren van vrijwilligerswerk voor en door jongeren, het bewerkstelligen van sociale cohesie, het stimuleren van burgerzin en het versterken van middenveldorganisaties. Voor de realisatie van deze doelstellingen werd gebruikt gemaakt van de volgende vijf bouwstenen: capaciteitsontwikkeling, het uitwerken van een model voor fondsenwerving, kennisontwikkeling, systeemontwikkeling, en marketing en advocacy.