27.05.2015 | JKP 2015-2019 principieel goedgekeurd

De Vlaamse Regering hechtte op 22 mei 2015 haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019. Met die goedkeuring gaf ze de minister van Jeugd de opdracht om over dit document het advies in te winnen van de Vlaamse Jeugdraad, het Kinderrechtencommissariaat en alle adviesraden van de Vlaamse overheid. De bedoeling is dat de Vlaamse Regering het JKP nog voor het zomerreces definitief goedkeurt, rekening houdend met de ontvangen adviezen. Daarna zal ze het JKP aan het Vlaams Parlement bezorgen.

Op dinsdagmiddag 29 september wordt het plan aan het brede publiek voorgesteld. Meer informatie hierover volgt later nog.

Ontwerp Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019 - versie bezorgd aan adviesraden (.pdf)

Meer info over het afgelegde traject voor de opmaak van het JKP