06.03.2015 | Aanvragen personeelssubsidie jeugdverblijfcentra en hostels: vóór 1 april

Jeugdverblijfcentra van het type C en hostels die personeel tewerkstellen en een personeelssubsidie willen aanvragen voor de beleidsperiode 2016-2019, moeten hun subsidieaanvraag vóór 1 april 2015 indienen. De subsidieaanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en een vierjarige beleidsnota.

De vierjarige beleidsnota wordt opgesteld volgens de leidraad van de afdeling Jeugd. Daarin moeten de noodzaak en de maatschappelijke meerwaarde van de inzet van het personeel worden aangetoond.

Jeugdverblijfcentra of hostels die een personeelssubsidie toegekend kregen voor de periode 2014-2017 of 2015-2018, hoeven dit jaar geen nieuwe aanvraag in te dienen. Met het nieuwe decreet op de jeugdverblijfcentra, dat in werking trad op 1 januari 2013, werd immers het mechanisme van een vierjarige beleidscyclus in het leven geroepen.

Aanvraagformulier en leidraad beleidsnota