30.03.2015 | Extra middelen voor aankoop van tenten

In een reactie op de open brief die Chiro Gierle over het tekort aan tenten bij de Uitleendienst Kampeermateriaal heeft geschreven, wijst minister van Jeugd Sven Gatz erop dat hij vorig jaar al beslist heeft om bijkomende middelen te voorzien voor extra tenten.

Minister Gatz beklemtoont dat hij er in het begin van de beleidsperiode voor gekozen heeft om niet te besparen op deze dienstverlening aan jeugdbewegingen. Integendeel, hij trok een budget uit van 317.000 euro om in 2015 nieuwe tenten aan te schaffen. Daarnaast kunnen jeugdverenigingen die bij de Uitleendienst Kampeermateriaal geen tenten meer kunnen huren, nog terecht bij de FOD Defensie of bij de uitleendienst Vlaams-Brabant.

De minister wijst er de jeugdbewegingen ten slotte op dat het belangrijk is om een correcte inschatting te maken van het aantal benodigde tenten. Het gebeurt soms dat jeugdbewegingen dubbel zoveel tenten aanvragen dan ze nodig hebben, uit angst er anders onvoldoende te krijgen.

De brief van de jeugdvereniging en het probleem van het tekort aan tenten tijdens het drukke zomerseizoen vormden ook het onderwerp van een debat in het Vlaams Parlement.