19.01.2015 | Projectsubsidie voor drie structureel gesubsidieerde verenigingen

In het kader van de subsidieregeling voor projecten van gesubsidieerde verenigingen (indienronde september 2014) ontving de afdeling Jeugd een subsidieaanvraag van zes verenigingen (drie landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, twee verenigingen informatie en participatie en één cultuureducatieve vereniging). Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om drie projecten te aanvaarden voor subsidiëring.

Alleen projecten die inspelen op ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben, komen in aanmerking voor subsidiëring.


Latent Talent - 18 775 euro

(project van Jeugd, Cultuur en Wetenschap vzw)
Met het project Latent Talent wil Jeugd, Cultuur en Wetenschap haar activiteit(en) aanbieden in een multiculturele buurt (in één van de kleinere gemeenten van Vlaams-Brabant), dit op vraag van het Provinciaal Integratiecentrum. De vereniging wil zo de kinderen van zes tot elf jaar met een migratieachtergrond bereiken en hen in contact laten komen met cultuur en wetenschap.

BILL awards - 15 000 euro
(project van CJP vzw)
Het project bestaat uit twee delen. Ten eerste wil CJP via een online campagne verschillende instituten zoals hogescholen, cultuurcentra, gemeentebesturen een 'award' aanbieden voor de beste jongerencommunicatie. Ten tweede wil CJP in haar dertien themadomeinen een wedstrijd aanbieden voor jongeren die in dat bepaald domein aan een culturele productie werken. Daarbij wil CJP de jongeren die deelnemen en winnen, belonen via een ondernemingsopleiding.

Schrijfcoach - 8 050 euro
(project van Artforum vzw)
Artforum start in januari 2015 met het pilootproject 'Schrijfcoach'. Hiermee wil de vereniging kinderen tussen zeven en veertien jaar bereiken die op zoek zijn naar een goede, professionele begeleiding. Het schrijftraject omvat ten minstes één persoonlijke ontmoeting met de begeleidende auteur, waarbij het werk van het kind en de ambacht van het schrijven zelf besproken worden, en feedback via mail. Dit traject resulteert in een verhalenbundel, die gepubliceerd en gepresenteerd wordt in aanwezigheid van de deelnemende kinderen en auteurs.