Nieuwsberichten archief: november 2018

22.11.2018 | Schrijf je in voor de infosessies bovenlokale cultuurwerking en bovenlokaal jeugdwerk

Vanaf 1 januari 2019 treden zowel het decreet bovenlokaal jeugdwerk als het decreet bovenlokale cultuurwerking volledig in werking. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert daarom infosessies over de subsidielijnen in beide decreten. Programma en praktische info.


21.11.2018 | Kinderrechtencommissariaat stelde zijn jaarverslag voor

Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen stelde vandaag het nieuwe jaarverslag 2017-2018 van het Kinderrechtencommissariaat voor. 'Hoe rekbaar is het kind?' is de rode draad in het nieuwe jaarverslag. Nogal wat kinderen en jongeren hebben een stevige rugzak. Hoeveel rekbaarheid mogen en kunnen we van kinderen vragen? En hoeveel rek zit er op de kindertijd zelf? Wordt hij steeds korter of hebben we net meer en een langere kindertijd nodig? Ook Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans en Vlaams coördinerend minister Kinderrechten Sven Gatz gaven kort hun visie. Herbekijk de voorstelling van het jaarverslag.


09.11.2018 | Vlaanderen wil speelplaatsen avontuurlijker maken (projectoproep)

De Vlaamse ministers van Jeugd, Onderwijs en Sport bundelen de krachten om werk te maken van actieve en gedeelde speelplaatsen. Samen maken ze één miljoen euro vrij om schoolspeelplaatsen avontuurlijker en bewegingsvriendelijker te maken. Daarnaast roepen ze scholen op om hun speelplaatsen voor sport en spel open te stellen voor het jeugdwerk en de bredere lokale gemeenschap.


07.11.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


06.11.2018 | Beleidsbrief Jeugd 2018-2019 ingediend bij Vlaams Parlement

De minister van Jeugd diende eind oktober zijn beleidsbrief Jeugd 2018-2019 in bij het Vlaams Parlement. Prioriteiten voor 2019 zijn onder andere het creëren van ruimte voor kinderen en jongeren én voor het jeugdwerk via het openstellen van schoolspeelplaatsen, blijvend inzetten op een werkbaar en gecoördineerd vrijwilligersbeleid, bevorderen en ondersteunen van beleidsparticipatie en blijvend inzetten op kindvriendelijke steden en gemeenten.