Nieuwsberichten archief: juli 2018

13.07.2018 | Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) wordt actieplan

De minister van Jeugd en een aantal Vlaamse Parlementsleden willen van het volgende Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) een meer actiegericht plan maken. Bedoeling is tot een actie- of projectplan te komen, waarbij een beperkt aantal complexe, beleidsdomeinoverschrijdende thema’s per regeerperiode actiegericht/projectmatig zouden worden uitgewerkt.


13.07.2018 | Integriteitsbeleid verplicht voor gesubsidieerde organisaties

Organisaties die op basis van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid gesubsidieerd worden, worden vanaf de volgende beleidsperiode decretaal verplicht om een integriteitsbeleid te voeren en een aanspreekpunt integriteit aan te stellen. Het Vlaams Parlement keurde daartoe een voorstel van decreet goed met een aantal bepalingen rond integriteit, die in het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid zullen worden ingeschreven.


10.07.2018 | Au-pairsysteem: onderzoek door het Rekenhof en advies van de SERV

Het Vlaams Parlement vroeg in het voorjaar aan het Rekenhof een onderzoek en aan de SERV een advies over het systeem van au pairs in Vlaanderen. Onder andere de bevoegdheidskaders, de administratieve toegankelijkheid, de au-pairagentschappen, de registratie van au pairs uit de EU en de aanpak van de Vlaamse inspectie werden onderzocht. Lees het volledige onderzoeksrapport en advies.


10.07.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


06.07.2018 | Kijk eens... zo doen zij dat! - Internationale voorbeelden van kindvriendelijke openbare ruimte

Aarschot, Beersel, Brugge, Denderleeuw, Genk, Halle, Hoogstraten, Riemst en Sint-Katelijne-Waver mogen zich de komende zes jaar kindvriendelijke stad of gemeente noemen. Ze ontvingen daarvoor een label van de minister van Jeugd. Bij al deze lokale besturen loopt kindvriendelijkheid als een rode draad doorheen alle beleidsdomeinen. In onze nieuwe publicatie 'Kijk eens... zo doen zij dat!' bundelen we internationale projecten waar de openbare ruimte is ingericht door, voor en met kinderen. Een mooie inspiratiebron voor onze negen laureaten, maar zeker ook voor alle andere steden en gemeenten die hun openbare ruimte kindvriendelijker willen maken.


03.07.2018 | Oproep cultuurhuis Ter Rijst

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media nodigt cultuur-, jeugdwerk- of mediaorganisaties uit om invulling te geven aan de culturele ruimte in kasteeldomein Ter Rijst in Pepingen. Organisaties krijgen de kans om de creatieve ruimte van 736 m² in het kasteel te huren en er een jaarwerking uit te bouwen. Geïnteresseerde kandidaten moeten een interessedossier indienen en kunnen zich inschrijven voor een bezoekdag op 14 september 2018 (datum onder voorbehoud). Lees meer.