Nieuwsberichten archief: Januari 2018

26.01.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


11.01.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


11.01.2018 | Vacature coördinator Uitleendienst Kampeermateriaal

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is op zoek naar een coördinator voor de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd in Nossegem. De coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de ULDK en stuurt de ploegbaas, tentenherstellers en administratief medewerker aan. Het gaat om een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur. Solliciteren kan tot uiterlijk 28 januari 2018.


11.01.2018 | Internationale samenwerking jeugd


09.01.2018 | Internationale conferentie 'De effectiviteit van kinderrechten meten' - 9 februari 2018

Experts, beleidsmakers, onderzoekers en middenveldorganisaties actief op het vlak van kinderrechten gaan op zoek naar concrete, gezamenlijke instrumenten om de effectiviteit van kinderrechten te meten.


08.01.2018 | Infodag over de investeringssubsidies voor culturele en jeugdinfrastructuur - 30 januari 2018

We zoomen in op de drie prioriteiten voor de beleidsperiode 2017-2021, onder andere het energiezuinig maken van jeugdinfrastructuur en stellen de nieuwe energielening voor cultuur en jeugd voor.


05.01.2018 | Ding mee naar het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten'!

Heeft jouw stad of gemeente de ambitie om op lange termijn te werken aan een kindvriendelijk beleid? Nog tot 18 februari kun je bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een portfolio indienen voor de toekenning van het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten'.


05.01.2018 | Subsidie voor twaalf experimentele projecten

De minister van Jeugd besliste om twaalf experimentele jeugdprojecten te aanvaarden voor subsidiëring. Het gaat om zes nieuwe projectaanvragen en zes aanvragen voor een verlenging van de subsidie. Met de subsidielijn voor experimentele projecten wil de minister inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften in de jeugdsector Maak kennis met de gesubsidieerde projecten.


05.01.2018 | Projectsubsidie voor zeven jeugdverenigingen

De minister van Jeugd besliste om zeven projecten van structureel gesubsidieerde jeugdverenigingen te aanvaarden voor subsidiëring. Het gaat om projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben. Maak kennis met de gesubsidieerde projecten


04.01.2018 | Decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen aangenomen door Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement nam op 21 december het ontwerp van decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen aan. Met het decreet wordt vanaf 2020 jeugdwerk ondersteund dat niet gericht is op de hele Vlaamse Gemeenschap, maar wel inspeelt op prioriteiten van de Vlaamse overheid. Het decreet bundelt verschillende subsidielijnen en ondersteunt vooral jeugdwerk dat zich focust op het realiseren van een jeugdwerkaanbod voor álle kinderen en jongeren.


04.01.2018 | Begroting Jeugd aangenomen door Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement nam op 21 december het ontwerp van uitgavenbegroting 2018 aan. Op het budget Jeugd zien we een aanzienlijke verhoging t.o.v. het budget 2017. Dat komt onder andere door de overheveling van de provinciale middelen voor bovenlokaal jeugdwerk en door de extra middelen voor de verenigingen die op basis van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid gesubsidieerd worden.


04.01.2018 | Toelichting en bespreking beleidsbrief Jeugd 2018

In samenhang met de begroting 2018 lichtte minister Gatz zijn beleidsbrief Jeugd 2017-2018 toe in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Prioriteiten voor 2018 zijn het masterplan diversiteit, de uitbouw van een communicatieplatform voor de jeugd, de overheveling van de provinciale taakstelling rond jeugd, en blijven inzetten op een gecoördineerd vrijwilligersbeleid en op kindvriendelijke steden en gemeenten.


04.01.2018 | Voordracht leden algemene vergadering vzw ADJ

De Vlaamse Regering besliste op 8 december twaalf leden voor te dragen die als afvaardiging van de Vlaamse Gemeenschap in de algemene vergadering van de Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) zullen zetelen. Het gaat om een mandaat van vier jaar tot eind 2021.


03.01.2018 | Een nieuwe structuur voor het Departement Cultuur, Jeugd en Media

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media start het nieuwe jaar in een volledig nieuwe structuur. Het departement wil immers optimaal blijven inspelen op de behoeften van zijn stakeholders en doelgroepen. Daarom is er enerzijds nood aan meer kennisontwikkeling, anderzijds aan een meer geïntegreerde aanpak van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Lees meer