Nieuwsberichten archief: 2018

17.12.2018 | Ruim 800.000 euro voor experimentele jeugdprojecten

De Vlaamse minister van Jeugd besliste vandaag om 20 experimentele jeugdprojecten te subsidiëren voor een bedrag van ruim 800.000 euro. Experimentele projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften bij de jeugd en de jeugdsector, zijn vernieuwend qua methodiek of inhoud of spreken nieuwe doelgroepen aan. Bij zes projecten gaat het om bovenlokaal jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap of in een maatschappelijk kwetsbare situatie, een nieuw thema binnen de experimentele subsidielijn.


13.12.2018 | Save-the-date: Dag van de Cultuureducatie - 12 maart 2019

Na 3 jaar radiostilte zijn we er terug met de Dag van de Cultuureducatie op 12 maart in Vooruit (Gent). De volgende edities van de Dag van de Cultuureducatie zullen focussen op emoties als drijvende kracht achter cultuur en dus ook als essentieel onderdeel van cultuureducatie. Voor de editie van 2019 starten we met een van de meest primaire emoties: angst. Kruis deze datum alvast aan in je agenda. Het programma komt online begin februari.


10.12.2018 | Evaluatie kadervorming in het jeugdwerk

Vandaag stelde Departement Cultuur, Jeugd en Media de resultaten voor van een onderzoek over de vernieuwde kadervormingstrajecten in het jeugdwerk. Hoe ervaren deelnemers, verenigingen en stageplaatsen de nieuwe regelgeving? Wat is het effect van de nieuwe trajecten op de competenties van de deelnemers? Bekijk de resultaten en beleidsaanbevelingen.


22.11.2018 | Schrijf je in voor de infosessies bovenlokale cultuurwerking en bovenlokaal jeugdwerk

Vanaf 1 januari 2019 treden zowel het decreet bovenlokaal jeugdwerk als het decreet bovenlokale cultuurwerking volledig in werking. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert daarom infosessies over de subsidielijnen in beide decreten. Programma en praktische info.


21.11.2018 | Kinderrechtencommissariaat stelde zijn jaarverslag voor

Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen stelde vandaag het nieuwe jaarverslag 2017-2018 van het Kinderrechtencommissariaat voor. 'Hoe rekbaar is het kind?' is de rode draad in het nieuwe jaarverslag. Nogal wat kinderen en jongeren hebben een stevige rugzak. Hoeveel rekbaarheid mogen en kunnen we van kinderen vragen? En hoeveel rek zit er op de kindertijd zelf? Wordt hij steeds korter of hebben we net meer en een langere kindertijd nodig? Ook Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans en Vlaams coördinerend minister Kinderrechten Sven Gatz gaven kort hun visie. Herbekijk de voorstelling van het jaarverslag.


09.11.2018 | Vlaanderen wil speelplaatsen avontuurlijker maken (projectoproep)

De Vlaamse ministers van Jeugd, Onderwijs en Sport bundelen de krachten om werk te maken van actieve en gedeelde speelplaatsen. Samen maken ze één miljoen euro vrij om schoolspeelplaatsen avontuurlijker en bewegingsvriendelijker te maken. Daarnaast roepen ze scholen op om hun speelplaatsen voor sport en spel open te stellen voor het jeugdwerk en de bredere lokale gemeenschap.


07.11.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


06.11.2018 | Beleidsbrief Jeugd 2018-2019 ingediend bij Vlaams Parlement

De minister van Jeugd diende eind oktober zijn beleidsbrief Jeugd 2018-2019 in bij het Vlaams Parlement. Prioriteiten voor 2019 zijn onder andere het creëren van ruimte voor kinderen en jongeren én voor het jeugdwerk via het openstellen van schoolspeelplaatsen, blijvend inzetten op een werkbaar en gecoördineerd vrijwilligersbeleid, bevorderen en ondersteunen van beleidsparticipatie en blijvend inzetten op kindvriendelijke steden en gemeenten.


29.10.2018 | Inspiratienamiddag rond kindvriendelijk lokaal beleid

Op 20 november 2018 stelt het Departement Cultuur, Jeugd en Media de resulaten voor van een onderzoek over kindvriendelijke steden en gemeenten in Vlaanderen anno 2018. Het onderzoek reikt lokale besturen een aantal bouwstenen om werk te maken van een kindvriendelijk beleid in hun stad of gemeente. Interesse? Schrijf je dan in vóór 13 november.


19.10.2018 | Eén miljoen euro voor meer diversiteit in het jeugdwerk

De minister van Jeugd besliste om zestien projecten rond diversiteit in het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel te subsidiëren voor een bedrag van in totaal 1.001.690 euro. Met de projectoproep Sociale Integratie geeft de minister een belangrijke impuls aan het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. De geselecteerde projecten brengen kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact met verschillende organisaties en verenigingen in het brede jeugdwerk.


11.10.2018 | Vergeet je tenten niet aan te vragen!

Zorgeloos op kamp in 2019? Denk dan nu al aan je aanvraag van tenten bij de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK). Jeugdvereniging kunnen vanaf maandag 5 november 2018 om 09.00 uur een aanvraag indienen voor het ontleenseizoen 2019 via de digitale reservatietool.


04.10.2018 | Personeelssubsidie jeugdverblijfcentra type C en hostels

Voor zes jeugdverblijfcentra en hostels loopt de beleidsperiode 2015-2018 eind dit jaar af. Vijf van de zes centra dienden een nieuwe aanvraag in voor de volgende beleidsperiode 2019-2022. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media keurde de verlenging van de personeelssubsidie goed voor alle vijf de centra. In 2019 krijgen nog 70 andere centra of hostels een personeelssubsidie, dit binnen de beleidsperiodes 2017-2020 of 2018-2021.


04.10.2018 | Subsidieoproep Music Connects

Voor zijn oproep 2018 gaat het Koningin Mathildefonds op zoek naar originele en participatieve projecten waarin muziek een centrale rol speelt. De projecten moeten kinderen en jongeren met een verschillende achtergrond en kwetsbaarheid de kans bieden mekaar te ontmoeten, zich te engageren en te emanciperen, samen te creëren en hun talenten te ontdekken. De uiterste indiendatum is 28 november 2018.


04.10.2018 | 6 miljoen investeringssubsidies voor culturele en jeugdinfrastructuur

De minister van Cultuur en Jeugd keurde 54 investeringsprojecten voor culturele infrastructuur in Vlaanderen en Brussel goed. In totaal gaat het om een investeringsbedrag van meer dan zes miljoen euro in bibliotheken, culturele centra, jeugdverblijfcentra, jeugdhuizen en musea. Het gros van de investeringen gaat naar energiezuinige ingrepen, zoals zuinigere verlichting, vernieuwde beglazing of milieuvriendelijke verwarmingsinstallaties.


04.10.2018 | Verslag EU-jeugdconferentie Wenen

Van 2 tot 4 september 2018 vond de derde en laatste jeugdconferentie onder het EU-voorzitterschap Estland-Bulgarije-Oostenrijk plaats. De conferentie stond in het teken van de elf jeugddoelstellingen van de EU, het resultaat van de zesde cyclus van de gestructureerde dialoog over jeugd 'Europe: What’s next?'


02.10.2018 | Lancering WATWAT, nieuw informatieplatform voor jongeren

De Ambrassade lanceerde gisteren het nieuwe jongereninformatiemerk WATWAT. Het platform wil jongeren van 11 tot 24 jaar betrouwbare informatie op maat bieden. Jongeren kunnen er terecht met al hun vragen, vinden er verhalen en getuigenissen van andere jongeren en, als dat nodig is, ook de juiste hulplijn. Er bestaat al heel wat informatie voor jongeren, maar die geraakt niet altijd tot bij hen. Op WAT WAT worden al die expertise en hulplijnen nu gebundeld, dankzij de inbreng van 70 jeugdinformatiepartners zoals Awel, Pimento, Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn, Student@Work of de Privacycommissie, allen specialisten in bepaalde onderwerpen. WATWAT werd ontwikkeld met steun van de Vlaamse overheid.


01.10.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


26.09.2018 | Subsidie voor 83 jeugdhuisprojecten

De Vlaamse minister van Jeugd kende aan 49 jeugdhuizen een subsidie toe voor bovenlokale projecen rond artistieke expressie of ondernemerschap. Met de subsidie kunnen de jeugdhuizen medewerkers aanwerven om in 2019 een project uit te werken rond deze thema's. In totaal worden 83 projecten gesubsidieerd voor een bedrag van 3.474.500 euro. Bekijk de goedgekeurde projecten.


24.08.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


13.07.2018 | Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) wordt actieplan

De minister van Jeugd en een aantal Vlaamse Parlementsleden willen van het volgende Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) een meer actiegericht plan maken. Bedoeling is tot een actie- of projectplan te komen, waarbij een beperkt aantal complexe, beleidsdomeinoverschrijdende thema’s per regeerperiode actiegericht/projectmatig zouden worden uitgewerkt.


13.07.2018 | Integriteitsbeleid verplicht voor gesubsidieerde organisaties

Organisaties die op basis van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid gesubsidieerd worden, worden vanaf de volgende beleidsperiode decretaal verplicht om een integriteitsbeleid te voeren en een aanspreekpunt integriteit aan te stellen. Het Vlaams Parlement keurde daartoe een voorstel van decreet goed met een aantal bepalingen rond integriteit, die in het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid zullen worden ingeschreven.


10.07.2018 | Au-pairsysteem: onderzoek door het Rekenhof en advies van de SERV

Het Vlaams Parlement vroeg in het voorjaar aan het Rekenhof een onderzoek en aan de SERV een advies over het systeem van au pairs in Vlaanderen. Onder andere de bevoegdheidskaders, de administratieve toegankelijkheid, de au-pairagentschappen, de registratie van au pairs uit de EU en de aanpak van de Vlaamse inspectie werden onderzocht. Lees het volledige onderzoeksrapport en advies.


10.07.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


06.07.2018 | Kijk eens... zo doen zij dat! - Internationale voorbeelden van kindvriendelijke openbare ruimte

Aarschot, Beersel, Brugge, Denderleeuw, Genk, Halle, Hoogstraten, Riemst en Sint-Katelijne-Waver mogen zich de komende zes jaar kindvriendelijke stad of gemeente noemen. Ze ontvingen daarvoor een label van de minister van Jeugd. Bij al deze lokale besturen loopt kindvriendelijkheid als een rode draad doorheen alle beleidsdomeinen. In onze nieuwe publicatie 'Kijk eens... zo doen zij dat!' bundelen we internationale projecten waar de openbare ruimte is ingericht door, voor en met kinderen. Een mooie inspiratiebron voor onze negen laureaten, maar zeker ook voor alle andere steden en gemeenten die hun openbare ruimte kindvriendelijker willen maken.


03.07.2018 | Oproep cultuurhuis Ter Rijst

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media nodigt cultuur-, jeugdwerk- of mediaorganisaties uit om invulling te geven aan de culturele ruimte in kasteeldomein Ter Rijst in Pepingen. Organisaties krijgen de kans om de creatieve ruimte van 736 m² in het kasteel te huren en er een jaarwerking uit te bouwen. Geïnteresseerde kandidaten moeten een interessedossier indienen en kunnen zich inschrijven voor een bezoekdag op 14 september 2018 (datum onder voorbehoud). Lees meer.


28.06.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


17.06.2018 | Minister Gatz lauwert nieuwe lichting kindvriendelijke steden en gemeenten

Aarschot, Beersel, Brugge, Denderleeuw, Genk, Halle, Hoogstraten, Riemst en Sint-Katelijne-Waver mogen zich de komende zes jaar kindvriendelijke stad of gemeente noemen.


08.06.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


24.05.2018 | WE CAN! Gids Raad van Europa tegen haatspraak

WE CAN! is de nieuwste tool van de Raad van Europa tegen haatspraak. Vandaag is haatspraak een van de meest voorkomende vormen van onverdraagzaamheid en vreemdelingenhaat in Europa. Dit is vooral online het geval. De gids moet jongeren en opvoeders helpen om de confrontatie aan te gaan met haatdragende narratieven, ze onderuit te halen en te vervangen door sterke alternatieven. De gids biedt daartoe een heel aantal efficiënte methodieken.


24.05.2018 | Verslag van de EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

Op de voorbij EU-Raad Jeugdzaken ging het onder meer over de rol van jongeren bij de opbouw van een veilige, hechte en harmonieuze samenleving in Europa en de rol van de jeugd bij het aanpakken van de demografische uitdagingen in de Europese Unie. Verder werden ook de toekomstige prioriteiten voor het EU-jeugdbeleid besproken en werd de samenwerking tussen Frankrijk en België op het vlak van preventie van gewelddadige radicalisering belicht.


17.05.2018 | Projectoproep Sociale Integratie

Minister van Jeugd Sven Gatz lanceert een projectoproep in het kader van het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. Hij heeft daarvoor een budget van één miljoen euro voorzien. Het Masterplan wil van ons jeugdwerk een plek maken waar álle kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel, ongeacht afkomst, sociaaleconomische situatie, lichamelijke of psychische toestand, zich thuis voelen. De oproep mikt specifiek op projecten die kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact willen brengen met verschillende organisaties en verenigingen uit diverse sectoren.


09.05.2018 | Infomoment over de subsidielijn experimentele jeugdprojecten - 19 juni

Wist je al dat deze subsidielijn werd uitgebreid met een vierde domein waarbinnen een project kan worden opgezet: bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap. Op 19 juni om 13.30 uur lichten we de subsidievoorwaarden en de procedure toe en tonen we voorbeelden van vroegere projecten. Inschrijven kan tot 13 juni.


09.05.2018 | Projectoproep sociale integratie + infomoment op 19 juni

Heb je interesse in deze nieuwe projectoproep, maar zit je nog met een aantal vragen over je projectaanvraag? Op 19 juni om 16 uur houden we in Muntpunt een infomoment en belichten we de subsidievoorwaarden en de procedure. Inschrijven kan tot 13 juni.


Bij de jongste begrotingsbesprekingen kon minister van Jeugd Sven Gatz extra middelen verwerven voor de uitrol van het Masterplan diversiteit in het jeugdwerk. Concreet gaat het om 900.000 euro projectmiddelen om nieuwe initiatieven rond diversiteit te stimuleren.


02.05.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


02.05.2018 | Verplichte vermelding logo Vlaamse overheid

Wie van de Vlaamse overheid een subsidie of opdracht krijgt, is verplicht om bij elke communicatie over de gesubsidieerde werking en het gesubsidieerde initiatief of project of over de opdracht het logo van de Vlaamse overheid te gebruiken. Let erop dat je altijd het juiste logo en de bijhorende tekst en baselines gebruikt.


02.05.2018 | Subsidies Onderwijs voor projecten rond kwetsbare jongeren en polarisering

Minister van Onderwijs Hilde Crevits subsidieert acht projecten om kwetsbare jongeren te versterken en polarisering en radicalisering op school tegen te gaan. 30.000 euro gaat naar het project 'Swap Point' van Platform Allochtone Jeugdwerkingen. Het project biedt kwetsbare leerlingen en studenten een ruimte waar ze terecht kunnen voor studie- en huiswerkbegeleiding, workshops en advies op maat van hun leernoden.


02.05.2018 | EU-Jeugdconferentie Sofia bepaalt nieuwe EU-jeugddoelstellingen

Op de EU-Jeugdconferentie in Sofia (16-19 april) werden de resultaten van de zesde cyclus van de gestructureerde dialoog over jeugd besproken. Aan die dialoog hebben meer dan 48.000 jongeren over heel Europa deelgenomen, hun manier om aan Europa te vertellen wat zij belangrijk vinden in hun leven. Op basis van deze informatie bepaalden jongerenvertegenwoordigers en beleidsmakers in Sofia elf jeugddoelstellingen voor de nieuwe Europese Jeugdstrategie.


24.04.2018 | Parlementaire vragen en initiatieven m.b.t. het jeugdbeleid


17.04.2018 | Stel jouw vraag aan de wetenschap!

Kunnen robots kunst maken? Hoe wapenen we ons tegen fake news? Hoe kan cultuur vereenzaming tegen gaan? Op welke vragen wil de Vlaming dat de wetenschap een antwoord biedt? Dat is het uitgangspunt van de campagne 'Vraag voor de wetenschap'. Tot en met 27 mei kan elke Vlaming zijn prangende vraag indienen. De ingestuurde vragen dienen als insteek om een Vlaamse Wetenschapsagenda op te stellen. Die agenda zal de Vlaamse wetenschap de komende jaren helpen om beter in te spelen op de vragen die leven bij de bevolking.


16.04.2018 | Studiedag over genderdiversiteit bij jongeren op 15 mei

Het Leernetwerk Diversiteit organiseert op 15 mei een studiedag over het thema genderdiversiteit, een belangrijk aspect in de identiteitsontwikkeling van tieners en jongeren. Bij de ontwikkeling van de seksuele identiteit is genderdiversiteit een belangrijk aspect. Het jeugdwerk is daar niet blind voor en wil hen daarin ondersteunen.


16.04.2018 | Goedkope energielening voor cultuur- en jeugdverenigingen

Minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz lanceert de energielening voor culturele en jeugdinfrastructuur. Culturele en jeugdverenigingen die op Vlaams, provinciaal of lokaal niveau hun werking hebben binnen de beleidsthema's Cultuur en Jeugd, komen in aanmerking voor de goedkope energielening.


05.04.2018 | Voorstel van resolutie over het stroomlijnen van het jeugdinformatiebeleid

Met deze resolutie vraagt het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering om zo snel mogelijk lid van Trusty te worden en om bij de invoering van het vernieuwde en gestroomlijnde jeugdinformatiebeleid rekening te houden met een aantal uitgangspunten, zoals het naleven van de zeven kwaliteitsprincipes van Trusty, het engagement van alle beleidsdomeinen of de optimale ondersteuning van De Ambrassade.


03.04.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


22.03.2018 | Last van te veel regels in het vrijwilligerswerk? Zie je dingen die eenvoudiger kunnen? Neem deel aan de bevraging

Sabam, btw-regels, fiscale vrijstellingen voor giften, vzw-wetgeving, vrijwilligerswetgeving, belastingaangiften, verzekeringen… Zoek jij ook regelmatig naar de juiste informatie? Zie je dingen die eenvoudiger kunnen? Of valt het allemaal wel mee? Via een bevraging peilen we naar de behoeften en wensen van vrijwilligers. Deelnemen duurt slechts enkele minuten. De bevraging staat open voor iedereen die actief is als vrijwilliger.


20.03.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


18.03.2018 | Elfde Buitenspeeldag op woensdag 18 april

Volgende maand is het weer Buitenspeeldag, ondertussen al de elfde editie! Kinderen kunnen opnieuw kiezen uit een uitgebreid en divers aanbod aan activiteiten: van kleinschalige speel- en sportinitiatieven in de buurt tot grote evenementen op de markt, in het park of in het speelbos.


16.03.2018 | Vragen over grensoverschrijdend gedrag? Ga naar grenslijn.be

De Vlaamse Regering lanceert vandaag grenslijn.be, een nieuwe website die alle expertise en informatie over grensoverschrijdend gedrag bundelt. De website mikt vooral op vrijwilligers en professionals die met kinderen werken: in het jeugdwerk, de sportsector, de kinderopvang, de jeugdhulp of het onderwijs.


14.03.2018 | Bevraging gratis vrijwilligersverzekering

Sinds 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor de gratis verzekering voor vrijwilligers. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt deze gratis verzekering aan, net zoals die voordien via de provincies werd aangeboden. Om het hele systeem eens goed onder de loep te nemen, organiseert het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een bevraging die openstaat voor alle organisaties die met vrijwilligers (willen) werken. Deelnemen duurt slechts 10 minuten en kan tot 23 april 2018.


09.03.2018 | Gedachtewisseling over de tussentijdse evaluatie van het JKP 2015-2019

De minister van Jeugd gaf in het Vlaams Parlement een stand van zaken over de uitvoering van het Vlaaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019. Daarbij lichtte hij zijn eigen bevoegdheden in detail toe, en in de mate van het mogelijke ook die van de andere Vlaamse ministers.


09.03.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


07.03.2018 | Projectoproep polarisering

Onderwijs Vlaanderen kent subsidies toe voor projecten die polarisering in een schoolcontext aanpakken en voorkomen. De projecten moeten scholen en leerkrachten ondersteunen in hun aanpak van polarisering en bij uitbreiding in het managen van moeilijke gesprekken en klassituaties. De uiterste indiendatum is 15 maart 2018.


07.03.2018 | Projectoproep kansengroepen

Onderwijs Vlaanderen kent subsidies toe voor projecten die de positie van kwetsbare leerlingen versterken. De projecten moeten deze jongeren helpen hun schoolloopbaan succesvol te voltooien en/of hen helpen succesvol naar het hoger onderwijs door te stromen, en moeten negatieve uitkomsten, zoals schooluitval, jeugdcriminaliteit of radicalisering voorkomen. De uiterste indiendatum is 15 maart 2018.


06.03.2018 | Projectoproep Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect

Deze projectoproep van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) heeft als doel directe en indirecte discriminatie van personen uit derde landen te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen. Met de oproep wil men partnerschappen ondersteunen die oplossingsgerichte en sociaal innovatieve projecten opstarten die een gedragswijziging tegenover diversiteit, discriminatie en racisme beogen. De uiterste indiendatum is 30 maart 2018.


06.03.2018 | België geeft het voorbeeld met de nationale kinderrechtenindicatorenset

Hoe meet je het recht op vrijemeningsuiting van een kind? Of het recht op een gezonde levensstijl? Hoe breng je het recht op bescherming tegen pesten of bescherming tegen lichamelijk geweld in kaart? Tweehonderd praktijkdeskundigen, onderzoekers en beleidsmakers inzake kinderrechten zochten op een internationale conferentie naar een gemeenschappelijke basis om de uitvoering en naleving van kinderrechten te meten.


06.03.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


21.02.2018 | Volgende indienronde culturele projecten met een bovenlokale uitstraling

De volgende uiterste indiendatum voor subsidieaanvragen voor culturele projecten met een regionale uitstraling is 1 april 2018. Het gaat om subsidieaanvragen binnen het 'transitiereglement', één van de overgangsmaatregelen voor 2018 – 2019 van minister Gatz in het kader van de overdracht van de provinciale bevoegdheid cultuur naar Vlaanderen. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, komen in aanmerking voor subsidiëring. Lees meer.


14.02.2018 | Jouw visie op een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente

Wat is een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente? Wat betekent kindvriendelijkheid vandaag? En hoe wordt die anno 2018 uitgedaagd? Op 29 maart 2018 organiseren we een open denkdag rond kindvriendelijkheid. We nodigen graag iedereen met een mening, een idee of een ervaring uit voor deze informatieve en informele bijeenkomst.


07.02.2018 | Continuering provinciale werkingsmiddelen door Vlaamse overheid – deadline 1 april

Sinds 1 januari 2018 zijn de provinciale bevoegdheden Cultuur en Jeugd overgeheveld naar Vlaanderen. Minister Gatz besliste om de organisaties die in 2014 provinciale werkingssubsidies voor cultuur of jeugdwerk ontvingen, verder te subsidiëren in 2018 en 2019. Meer dan 800 organisaties dienden al een aanvraag in. De andere organisaties kunnen nog tot en met 1 april 2018 een aanvraag indienen.


02.02.2018 | Behaalde kadervormingsattesten in 2017

In 2017 behaalden 5.684 jongeren een attest kadervorming. Ten opzichte van 2017 betekent dat een daling van bijna 25 procent. Een attest kan pas worden uitgereikt als een jongere met succes heeft deelgenomen aan een erkende vormingscursus en de verplichte stage heeft voltooid.


26.01.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


11.01.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


11.01.2018 | Vacature coördinator Uitleendienst Kampeermateriaal

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is op zoek naar een coördinator voor de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd in Nossegem. De coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de ULDK en stuurt de ploegbaas, tentenherstellers en administratief medewerker aan. Het gaat om een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur. Solliciteren kan tot uiterlijk 28 januari 2018.


11.01.2018 | Internationale samenwerking jeugd


09.01.2018 | Internationale conferentie 'De effectiviteit van kinderrechten meten' - 9 februari 2018

Experts, beleidsmakers, onderzoekers en middenveldorganisaties actief op het vlak van kinderrechten gaan op zoek naar concrete, gezamenlijke instrumenten om de effectiviteit van kinderrechten te meten.


08.01.2018 | Infodag over de investeringssubsidies voor culturele en jeugdinfrastructuur - 30 januari 2018

We zoomen in op de drie prioriteiten voor de beleidsperiode 2017-2021, onder andere het energiezuinig maken van jeugdinfrastructuur en stellen de nieuwe energielening voor cultuur en jeugd voor.


05.01.2018 | Ding mee naar het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten'!

Heeft jouw stad of gemeente de ambitie om op lange termijn te werken aan een kindvriendelijk beleid? Nog tot 18 februari kun je bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een portfolio indienen voor de toekenning van het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten'.


05.01.2018 | Subsidie voor twaalf experimentele projecten

De minister van Jeugd besliste om twaalf experimentele jeugdprojecten te aanvaarden voor subsidiëring. Het gaat om zes nieuwe projectaanvragen en zes aanvragen voor een verlenging van de subsidie. Met de subsidielijn voor experimentele projecten wil de minister inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften in de jeugdsector Maak kennis met de gesubsidieerde projecten.


05.01.2018 | Projectsubsidie voor zeven jeugdverenigingen

De minister van Jeugd besliste om zeven projecten van structureel gesubsidieerde jeugdverenigingen te aanvaarden voor subsidiëring. Het gaat om projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben. Maak kennis met de gesubsidieerde projecten


04.01.2018 | Decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen aangenomen door Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement nam op 21 december het ontwerp van decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen aan. Met het decreet wordt vanaf 2020 jeugdwerk ondersteund dat niet gericht is op de hele Vlaamse Gemeenschap, maar wel inspeelt op prioriteiten van de Vlaamse overheid. Het decreet bundelt verschillende subsidielijnen en ondersteunt vooral jeugdwerk dat zich focust op het realiseren van een jeugdwerkaanbod voor álle kinderen en jongeren.


04.01.2018 | Begroting Jeugd aangenomen door Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement nam op 21 december het ontwerp van uitgavenbegroting 2018 aan. Op het budget Jeugd zien we een aanzienlijke verhoging t.o.v. het budget 2017. Dat komt onder andere door de overheveling van de provinciale middelen voor bovenlokaal jeugdwerk en door de extra middelen voor de verenigingen die op basis van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid gesubsidieerd worden.


04.01.2018 | Toelichting en bespreking beleidsbrief Jeugd 2018

In samenhang met de begroting 2018 lichtte minister Gatz zijn beleidsbrief Jeugd 2017-2018 toe in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Prioriteiten voor 2018 zijn het masterplan diversiteit, de uitbouw van een communicatieplatform voor de jeugd, de overheveling van de provinciale taakstelling rond jeugd, en blijven inzetten op een gecoördineerd vrijwilligersbeleid en op kindvriendelijke steden en gemeenten.


04.01.2018 | Voordracht leden algemene vergadering vzw ADJ

De Vlaamse Regering besliste op 8 december twaalf leden voor te dragen die als afvaardiging van de Vlaamse Gemeenschap in de algemene vergadering van de Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) zullen zetelen. Het gaat om een mandaat van vier jaar tot eind 2021.


03.01.2018 | Een nieuwe structuur voor het Departement Cultuur, Jeugd en Media

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media start het nieuwe jaar in een volledig nieuwe structuur. Het departement wil immers optimaal blijven inspelen op de behoeften van zijn stakeholders en doelgroepen. Daarom is er enerzijds nood aan meer kennisontwikkeling, anderzijds aan een meer geïntegreerde aanpak van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Lees meer